DACĂ nu zidește DOMNUL casa, în zadar muncesc cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte DOMNUL cetatea, în zadar veghează paznicul. (Psalmul 127:1)

Dacă Domnul nu mi-ar fi ținut căsnicia, ea s-ar fi destrămat de mult, căci prin mine și de la mine nu am putere să țin ceea ce nu-mi aparține. Nu eu sunt cel ce a orânduit de la început ca bărbatul să-și lase părinții și să se alipească de soția lui (Geneza 2:24De aceea un bărbat va lăsa pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de soţia sa şi cei doi vor fi un singur trup.), cum nici eu nu sunt cel care a spus că ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă (Marcu 10:9De aceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă.).

Cel ce a separat lumina de întuneric și a despărțit marea în două îți va zdrobi casa în bucăți dacă nu te temi de el și te îngâmfi în propria ta inimă, amăgindu-te cu puterea ta deșartă de a-ți ține casa și familia laolaltă. Este suficient să-și întoarcă pentru o zi fața de la tine și vei vedea cum copiii ți se duc de râpă, soția se abate în patul altora și tu te vei îneca în beție.

Dacă Domnul nu-ți ține cetatea sufletului tău, te vei usca pe picioare precum iarba de pe câmp în puterea soarelui amiezii, atunci când zidurile îți vor fi dărâmate și vrăjmașul va năvăli cu toată furia în camera tronului și te va străpunge în inimă, iar turnurile tale semețe, pe care ți le-ai ridicat până la cer, se vor preschimba în ruine înaintea ochilor tăi.

Și astfel gloria ta și fastul tău vor dispărea și oroarea îți va cuprinde inima când vei vedea iadul cum își lărgește gura sub tine pentru a te primi în lăcașul regilor și al popoarelor care l-au uitat pe Dumnezeu. Câte case n-au fost prăpădite și cetăți pustiite pentru că oamenii le-au ridicat fără să ia aminte că cel ce zidește casa și ține cetatea este Domnul cel Atotputernic?

Înapoi Înainte