Isus Cristos este acelaşi ieri şi azi şi pentru totdeauna. (Evrei 13:8)

Dumnezeu este același, doar omul s-a schimbat; și nici măcar atât, doar felul în care se raportează la păcat, învățând pe parcurs să devină tolerant, de nelegiuire ajungând să fie îngropat.

Felul în care îl percepem pe Dumnezeu s-a schimbat și el, modul în care credem că interacționăm cu el a suferit modificări, lumea însăși este într-o perpetuă alterare, doar Domnul continuă fără nici o schimbare.

Această statornicie întru eternitate face ca Domnul să vadă păcatul în același fel în care l-a văzut dintotdeauna. Faptul că omului i se par unele lucruri acceptabile, nu înseamnă că în ochii lui Dumnezeu nu sunt detestabile.

Moralitatea relativă a omului îi conferă acestuia o siguranță efemeră în propria sa minte, dar spre oroarea lui, aceasta va pieri când se va afla în fața tronului de judecată a Regelui Atotputernic și va fi cuprins de înfricoșătoarea realitate a unei lumi noi, în care nu se va găsi loc pentru ceea ce el a considerat acceptabil prin prisma naturii sale căzute.

Înapoi Înainte