Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu şi puternic şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, străpungând până la separarea sufletului şi a duhului şi a încheieturilor şi a măduvei şi este cel ce discerne gândurile şi intenţiile inimii. (Evrei 4:12)
Noi îl iubim pentru că întâi el ne-a iubit. (1 Ioan 4:19)
Și în acea zi voi face Ierusalimul o piatră grea pentru toate popoarele: toţi câţi se vor împovăra cu ea vor fi tăiaţi în bucăţi, deşi toate popoarele pământului se adună împotriva lui. (Zaharia 12:3)
Fiindcă acel bărbat drept, locuind printre ei, prin vedere şi auzire îşi chinuia zi de zi sufletul lui drept cu faptele lor nelegiuite. (2 Petru 2:8)
De aceea nu lăsaţi pe nimeni să vă judece datorită mâncării, sau datorită băuturii, sau în respectarea unei sărbători, sau a lunii noi, sau a sabatelor. (Coloseni 2:16)
Nu oricine îmi spune: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerului; ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. (Matei 7:21)
DACĂ nu zidește DOMNUL casa, în zadar muncesc cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte DOMNUL cetatea, în zadar veghează paznicul. (Psalmul 127:1)
Isus Cristos este acelaşi ieri şi azi şi pentru totdeauna. (Evrei 13:8)
Cel ce îşi acoperă păcatele nu va prospera, dar oricine le mărturiseşte şi se lasă de ele va primi milă. (Proverbe 28:13)
Soţiilor, supuneţi-vă propriilor voştri soţi, aşa cum este cuvenit în Domnul. (Coloseni 3:18)