Ioan 8:31-32Atunci Isus a spus iudeilor care au crezut în el: Dacă stăruiți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat discipolii mei; și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.

Adevărul vă va face liberi

Website de resurse creștine

Dragul meu cititor,

Prin versetele și comentariile de mai jos, îmi doresc să-ți aduc mărturie despre minunata lucrare a Dumnezeului veșnic, care ne-a făcut cunoscută dragostea și mila sa prin cuvântul predicat prin evanghelie. Mă rog ca Domnul să-ți deschidă inima pentru a putea primi cuvintele sale dătătoare de viață.

Deoarece se spune: Astăzi, dacă veţi auzi vocea lui, nu vă împietriţi inimile ca în răzvrătire. (Evrei 3:15)

Dumnezeu te cheamă astăzi să-i asculți vocea, dar nu cu mintea, ci cu inima. Pe Dumnezeu nu-l poți descoperi prin cunoaștere, ci el ți se descoperă prin cuvântul său.

Fiindcă nu îmi este ruşine de evanghelia lui Cristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru salvarea fiecăruia care crede; întâi a iudeului şi de asemenea a grecului. (Romani 1:16)

Prin evanghelie (vestea bună), Dumnezeu ne descoperă lucrarea Fiului său care ne scăpa sufletele de moartea veșnică și prin care vom fi aduși în prezența sa pentru totdeauna. Evanghelia se primește prin credință și este universală, atât pentru evrei, cât și pentru neamuri (gentili sau greci).