Ioan 8:31-32Atunci Isus a spus iudeilor care au crezut în el: Dacă stăruiți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat discipolii mei; și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.

Adevărul vă va face liberi

Website de resurse creștine

Acum că am clarificat doctrina alegorizării în articolele precedente, vom continua cu parcurgerea altor versete din Ezechiel 16, lucru pe care l-am început când ți-am arătat felul în care Domnul asemăna cetatea Ierusalimului cu o femeie.

Dar tu te-ai încrezut în frumuseţea ta şi ai făcut pe curva din cauza faimei tale, şi ţi-ai turnat curviile la fiecare ce trecea; a lui era frumuseţea ta. Şi ai luat din hainele tale şi ţi-ai împodobit înălţimile tale cu felurite culori şi ai făcut pe curva pe ele, astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla, nici nu va mai fi astfel. Ai luat de asemenea bijuteriile tale frumoase din aurul meu şi din argintul meu, pe care ţi le dădusem şi ţi-ai făcut chipuri de bărbaţi şi ai curvit cu ele, și ai luat hainele tale brodate şi le-ai acoperit; şi ai pus untdelemnul meu şi tămâia mea înaintea lor. Mâncarea mea de asemenea, pe care ţi-am dat-o, floarea făinii şi untdelemn şi miere, cu care te-am hrănit, şi pe ele le-ai pus înaintea lor ca ar...