Ioan 8:31-32Atunci Isus a spus iudeilor care au crezut în el: Dacă stăruiți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat discipolii mei; și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.

Adevărul vă va face liberi

Website de resurse creștine

Și cum vor predica dacă nu sunt trimişi? Aşa cum este scris: Cât de frumoase sunt picioarele celor ce predică evanghelia păcii şi aduc veşti îmbucurătoare despre cele bune. (Romani 10:15)

Cuvântul tradus în română ca evanghelie provine din grecescul euaggelion, fiind găsit în Noul Testament sub această formă. Însuși cuvântul grecesc este compus din alte două cuvinte: eu, care înseamnă bine, și aggelia, însemnând veste. Prin alăturarea celor două sensuri, găsim interpretare cuvântului evanghelie: buna vestire (dexonline.ro).

Haide să vedem la ce se referă această veste bună. Pe parcursul Noului Testament, găsim cuvântul evanghelie plasat în diferite contexte, peste care ne vom uita în cele ce urmează.

NOTĂ! Deși Vechiul Testament, scris în ebraică, nu conține cuvântul evanghelie, acesta fiind de proveniență grecească, totuși noțiunea în sine există, după cum se poate observa din versete ca Naum 1:15Iată, pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea! (...) și Isaia 52:7Cât de frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care anunţă pace; care aduce veştile bune ale facerii binelui, care rosteşte salvarea; (...), acesta din urmă fiind și versetul parafrazat mai sus în Romani de către Pavel.

Unii nu știu ce vor, alții știu, dar nu pot obține.
Mai sunt și cei care știu, obțin, dar nu se pot abține
De la a căuta sens într-o lume în care totul se reduce la sine. Tuturor le este dar peste mână,
În a recunoaște că sunt doar țărână,
Trăind cu iluzia că o stare de-a fi
Se poate atinge prin plăcerile vieții.

Acum că am clarificat doctrina alegorizării în articolele precedente, vom continua cu parcurgerea altor versete din Ezechiel 16, lucru pe care l-am început când ți-am arătat felul în care Domnul asemăna cetatea Ierusalimului cu o femeie.

Dar tu te-ai încrezut în frumuseţea ta şi ai făcut pe curva din cauza faimei tale, şi ţi-ai turnat curviile la fiecare ce trecea; a lui era frumuseţea ta. Şi ai luat din hainele tale şi ţi-ai împodobit înălţimile tale cu felurite culori şi ai făcut pe curva pe ele, astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla, nici nu va mai fi astfel. Ai luat de asemenea bijuteriile tale frumoase din aurul meu şi din argintul meu, pe care ţi le dădusem şi ţi-ai făcut chipuri de bărbaţi şi ai curvit cu ele, și ai luat hainele tale brodate şi le-ai acoperit; şi ai pus untdelemnul meu şi tămâia mea înaintea lor. Mâncarea mea de asemenea, pe care ţi-am dat-o, floarea făinii şi untdelemn şi miere, cu care te-am hrănit, şi pe ele le-ai pus înaintea lor ca ar...

Am realizat recent, sau, mai degrabă, mi s-a oferit realizarea, că omul poate urca trei trepte ale maturizării. Mulți rămân pe prima, puțini ajung pe-a doua, nici unul nu ajunge pe a treia, ci este purtat acolo, și vom vedea de ce la momentul potrivit; acum ne vom îndrepta atenția către prima.

Alegerea denumirii primei trepte îți poate părea puțin bizară și poate nu o consideri neapărat o maturizare, doar că în sinea ei reprezintă o etapă din viață prin care aproape toți trec, dar peste care puțini reușesc să treacă.

Treapta întâi: turma

Când copilul este integrat în societate, căci, în cele mai multe cazuri, nu cred că poate fi vorba despre o voință expresă a acestuia rezultată din conștientizarea actului în sine, se produce acea maturizare care apare odată cu colectivizarea sinelui încă neformat, manifestată prin dorința de apartenență la un grup, o mișcare, o tendință (trend), cum i se spune modern. Am ales să o numesc maturizare pentru că, intrând în contact cu alte idei, stiluri de viață și obiceiuri, copilul este scos din zona lui de confort și pus în fața unui amalgam confuz de gânduri, sentimente și opinii, el regăsindu-și echilibrul în fața acestei palete vibrante și terifiante prin adaptare, respingere sau biruință.

Îmi doresc să mai poposesc oleacă în tărâmul încețoșat al alegoriilor și să-ți mai ofer încă două pasaje cu o încărcătură spirituală profundă, prin care îmi doresc să-ți completez imaginea de oglindire a eternului în profan.

Între timp discipolii lui îl rugau, spunând: Rabi, mănâncă. Dar el le-a spus: Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoaşteţi. De aceea discipolii spuneau unul altuia: I-a adus cineva să mănânce? Isus le spune: Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis şi să împlinesc lucrarea lui. (Ioan 4:31-34)

Că tot făceam referire la mâncare ultima oară, am zis să continui pe aceeași linie. Cristos le vorbea despre minunata lucrare cerească pe care avea să o împlinească, iar discipolii se întrebau dacă i-a dat cineva să mănânce, fiind fără înțelegere și prinși, parcă, în mreajele amăgitoare ale expresiei următoare: (...) să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri. (Isaia 22:13)

De cum dădu sclipirea zilei și luminătorul începu a urca agale cătri locu-i orânduit din străvechi, meșterul, dichisit cu zestrele pământești și încins la brâu cu adevăr, intră în al său atelier spre a-și începe istovitoarea îndeletnicire, căci amu, așa o lăsatu Dumnezău de când o făcutu ista lumi.

Întărâtând focul hămesit cu vreascurili adunati, ca mai apoi să-l potolească cu bunătățurile pădurii din apropiere, meșterul nostru se sprijini în al său ciocan și privi pătrunzător spre flacăra roșiatică cari începu a se mânia în vatra-i.

„Ehhh”, lăsă el a sa suflare să se reverse peste lucrurile din preajma-i. „No, de când răsare ista soare, pân' la sfânta alinare, sufletul în mine mi-i ca o căldare, toarnă peste mine a ta mustrare.”

Dacă ești o persoană mai puțin tehnică și ai reușit să treci prin toți pașii configurării aplicației Aggregator cu succes, reușind astfel să te conectezi la fluxul meu, îmi doresc să te felicit și să te încurajez pe drumul descoperirii tehnologiei. Dacă ceva ți se pare greu, te frustrează și nu înțelegi, nu renunța. Eu sunt adeptul teoriei prostiei dobândite, însemnând că omul, cu excepția unor condiții neurologice predeterminate, devine prost și rămâne așa din propria-i voință. Faptul că nu înțelegi, dar îți dorești, este tot ceea ce îți trebuie pentru a obține cunoaștere, indiferent de domeniul de activitate.

Haide acum să ne uităm peste sistemul de notificări al aplicației Aggregator și să mai înțelegem câte ceva din modul de funcționare al telefoanelor, în general, și al aplicației, în particular.