Ioan 8:31-32Atunci Isus a spus iudeilor care au crezut în el: Dacă stăruiți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat discipolii mei; și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.

Adevărul vă va face liberi

Website de resurse creștine

Noi îl iubim pentru că întâi el ne-a iubit. (1 Ioan 4:19)

Apostolul Ioan ne descoperă o realitate despre dragostea de Dumnezeu pe care mulți nici măcar nu o conștientizează, căci dacă ar fi fost altfel, nu am fi avut atâtea bălării răsărite printre grânele Domnului.

Dragostea pe care i-o port Domnului nu a izvorât din inima mea pură și din dorința arzătoare de a veni la el. Dragostea mea pentru Dumnezeu este un răspuns la dragostea uriașă pe care el mi-o poartă și pe care nu o pot reflecta în toată splendoarea ei din cauza argintului întinat de zgură din care este alcătuită oglinda mea.

Și în acea zi voi face Ierusalimul o piatră grea pentru toate popoarele: toţi câţi se vor împovăra cu ea vor fi tăiaţi în bucăţi, deşi toate popoarele pământului se adună împotriva lui. (Zaharia 12:3)

Astăzi se împlinesc 70 de ani de la crearea statului Israel. La 15 mai 1948, Mandatul Palestinei a luat sfârșit și copiii lui Israel aveau să înceapă întoarcerea pe tărâmul lor ancestral după 1878 de ani de la căderea Ierusalimului în anul 70.

Ieri, 14 mai, a fost inaugurată ambasada Statelor Unite la Ierusalim. Nu cred că este o coincidență, ci încă o dovadă că există un Dumnezeu care mișcă toată lumea după bunul său plac.

Fiindcă acel bărbat drept, locuind printre ei, prin vedere şi auzire îşi chinuia zi de zi sufletul lui drept cu faptele lor nelegiuite. (2 Petru 2:8)

Am văzut! Am văzut lucrarea nelegiuită pe care fiii și fiicele oamenilor o lucrează înaintea ta, Doamne. De multe ori când ies din casă, inima mi se-ngreunează, căci ochii mei văd coruperea pe care omul a adus-o pe pământ.

Privesc copiii îngâmfați care au devenit pentru părinții lor asemeni jugului care atârnă greu pe gâtul boului, care ridică mâna să dea în cei care ară pământul pentru a le da roadele sale și le pregătesc moștenirea, și nimeni nu le-o oprește. Pierduți printre sticle colorate, jocuri, filme și desene animate, îmbuibați cu imaginații deșarte, trăiesc într-o iluzie întreținută de către părinți fără discernământ.

De aceea nu lăsaţi pe nimeni să vă judece datorită mâncării, sau datorită băuturii, sau în respectarea unei sărbători, sau a lunii noi, sau a sabatelor. (Coloseni 2:16)

Cuvântul lui Dumnezeu venit prin apostolul Pavel interzice oricui să judece un credincios în privința lucrurilor pe care le mănâncă sau bea, cât și a zilelor de sărbătoare și odihnă pe care acesta nu le ține. Pentru a interpreta corect cuvântul Domnului și a nu ne lăsa purtați de propriile pofte sau interpretări personale, este necesar ca, pe lângă Duhul Sfânt care ne călăuzește în toată cunoașterea (Ioan 16:13Dar când vine el, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul (...)), să cunoaștem și să înțelegem cât mai bine ansamblul mesajului biblic și diferitele contexte în care sunt plasate cuvintele.

Nu oricine îmi spune: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerului; ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. (Matei 7:21)

Cuvintele rostite de către Domnul Isus Cristos scot în evidență o problemă cu repercusiuni a căror gravitate nu poate fi exprimată prea bine în cuvinte. Domnul ne avertizează că în mulți oameni există o credință deșartă care se arată prin lingușeli și laudă limbută, dar care nu este conformă cu voia Tatălui, o credință care amăgește pe cei prinși în mreajele sale cu gândul că au viață veșnică, când de fapt sunt în continuare morți în păcat.

»