Ioan 8:31-32Atunci Isus a spus iudeilor care au crezut în el: Dacă stăruiți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat discipolii mei; și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.

Adevărul vă va face liberi

Website de resurse creștine

De aceea nu lăsaţi pe nimeni să vă judece datorită mâncării, sau datorită băuturii, sau în respectarea unei sărbători, sau a lunii noi, sau a sabatelor. (Coloseni 2:16)

Cuvântul lui Dumnezeu venit prin apostolul Pavel interzice oricui să judece un credincios în privința lucrurilor pe care le mănâncă sau bea, cât și a zilelor de sărbătoare și odihnă pe care acesta nu le ține. Pentru a interpreta corect cuvântul Domnului și a nu ne lăsa purtați de propriile pofte sau interpretări personale, este necesar ca, pe lângă Duhul Sfânt care ne călăuzește în toată cunoașterea (Ioan 16:13Dar când vine el, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul (...)), să cunoaștem și să înțelegem cât mai bine ansamblul mesajului biblic și diferitele contexte în care sunt plasate cuvintele.

Nu oricine îmi spune: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerului; ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. (Matei 7:21)

Cuvintele rostite de către Domnul Isus Cristos scot în evidență o problemă cu repercusiuni a căror gravitate nu poate fi exprimată prea bine în cuvinte. Domnul ne avertizează că în mulți oameni există o credință deșartă care se arată prin lingușeli și laudă limbută, dar care nu este conformă cu voia Tatălui, o credință care amăgește pe cei prinși în mreajele sale cu gândul că au viață veșnică, când de fapt sunt în continuare morți în păcat.

DACĂ nu zidește DOMNUL casa, în zadar muncesc cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte DOMNUL cetatea, în zadar veghează paznicul. (Psalmul 127:1)

Dacă Domnul nu mi-ar fi ținut căsnicia, ea s-ar fi destrămat de mult, căci prin mine și de la mine nu am putere să țin ceea ce nu-mi aparține. Nu eu sunt cel ce a orânduit de la început ca bărbatul să-și lase părinții și să se alipească de soția lui (Geneza 2:24De aceea un bărbat va lăsa pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de soţia sa şi cei doi vor fi un singur trup.), cum nici eu nu sunt cel care a spus că ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă (Marcu 10:9De aceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă.).

Isus Cristos este acelaşi ieri şi azi şi pentru totdeauna. (Evrei 13:8)

Dumnezeu este același, doar omul s-a schimbat; și nici măcar atât, doar felul în care se raportează la păcat, învățând pe parcurs să devină tolerant, de nelegiuire ajungând să fie îngropat.

Felul în care îl percepem pe Dumnezeu s-a schimbat și el, modul în care credem că interacționăm cu el a suferit modificări, lumea însăși este într-o perpetuă alterare, doar Domnul continuă fără nici o schimbare.

Cel ce îşi acoperă păcatele nu va prospera, dar oricine le mărturiseşte şi se lasă de ele va primi milă. (Proverbe 28:13)

Mai deunăzi îi spuneam cuiva că în expunerea faptelor neroditoare ale întunericului (Efeseni 5:11Şi să nu aveţi părtăşie cu faptele neroditoare ale întunericului; ci, mai degrabă, mustraţi-le.), există o linie de demarcație foarte fină peste care poți trece foarte ușor, fără să-ți dai seama, astfel devenind părtaș la însuși întunericul peste care vrei să aduci lumina cuvântului Domnului.

»