Descriere

În materialul de față vom constrasta natura veche a omului mort în păcate cu natura nouă a omului născut din nou.

Vom parcurge pasaje din Biblie prin care Domnul ne îndeamnă să renunțăm la faptele întunericului în care mergeam înainte, pentru a le înlocui cu faptele bune care sunt plăcute înaintea lui.

Înapoi Înainte