Și cum vor predica dacă nu sunt trimişi? Aşa cum este scris: Cât de frumoase sunt picioarele celor ce predică evanghelia păcii şi aduc veşti îmbucurătoare despre cele bune. (Romani 10:15)

Cuvântul tradus în română ca evanghelie provine din grecescul euaggelion, fiind găsit în Noul Testament sub această formă. Însuși cuvântul grecesc este compus din alte două cuvinte: eu, care înseamnă bine, și aggelia, însemnând veste. Prin alăturarea celor două sensuri, găsim interpretare cuvântului evanghelie: buna vestire (dexonline.ro).

Haide să vedem la ce se referă această veste bună. Pe parcursul Noului Testament, găsim cuvântul evanghelie plasat în diferite contexte, peste care ne vom uita în cele ce urmează.

NOTĂ! Deși Vechiul Testament, scris în ebraică, nu conține cuvântul evanghelie, acesta fiind de proveniență grecească, totuși noțiunea în sine există, după cum se poate observa din versete ca Naum 1:15Iată, pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea! (...) și Isaia 52:7Cât de frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care anunţă pace; care aduce veştile bune ale facerii binelui, care rosteşte salvarea; (...), acesta din urmă fiind și versetul parafrazat mai sus în Romani de către Pavel.

  • span class="verses">Marcu 1:1ÎNCEPUTUL evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. face referire la evanghelia lui Cristos.
  • Marcu 1:14Şi după ce Ioan a fost pus în închisoare, Isus a venit în Galileea predicând evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu. o numește evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu.
  • Pavel aparent își atribuie evanghelia în Romani 16:25Iar aceluia care poate să vă întărească conform evangheliei mele (...).
  • Aparent sunt două evanghelii, conform versetului Galateni 2:7Ci din contră, văzând că evanghelia necircumciziei îmi fusese încredinţată mie, aşa cum lui Petru îi fusese încredinţată cea a circumciziei..

Spun aparent pentru că, indiferent de contextul în care este plasat acest cuvânt, înțelesul este același: vestea bună despre cum Dumnezeu și-a trimis Fiul pe pământ pentru a purta pe cruce toate păcatele omenirii, ca mai apoi să-l învie din morți pentru a da speranța vieții veșnice tuturor celor ce cred în această veste bună.

Diferența este de nuanță, nu și de sens, contextul fiind folosit pentru a transmite alte lucruri importante, apostolii și evangheliștii nefăcând referire la evanghelii omenești sau multiple.

Evanghelia este una singură, fiind fundația doctrinară a creștinismului biblic, în jurul căreia este construită toată viața creștinului. Pe evanghelie este așezată temelia mântuirii, nimeni alta decât acea Stâncă din vechime, Isus Cristos, care s-a întrupat pentru a da omului speranță și a împlini dreptatea Domnului. Planul mântuirii este descoperit în cel mai simplu mod cu putință de către Domnul Isus prin felul în care predica:

(...) pocăiţi-vă şi credeţi evanghelia. (Marcu 1:15)

Întoarce-te de la păcatele tale cu fața către Dumnezeu și crede în vestea sa minunată, anume că păcatele îți sunt iertate fără ca tu să fi făcut vreodată ceva să ți le speli singur, căci înainte ca tu să fi ieșit la lumina zilei din pântecele mamei tale, Cristos deja murise și înviase cu două mii de ani în urmă ca să îți dea ție speranța unei vieți fără de sfârșit.

Evanghelia îți arată modul în care păcatele ți-au fost iertate, fiind o detaliere a vieții, răstignirii și învierii Mântuitorului. Cuvintele predicate prin evanghelie nu poți să le primești decât prin credință, iar a crede este imposibil fără smerenie și pocăință.

Iată ce spunea Isus despre slujirea sa pe pământ:

Duhul Domnului este asupra mea, pentru că m-a uns să predic săracilor evanghelia; m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să predic celor captivi eliberarea şi orbilor primirea vederii, să pun în libertate pe cei zdrobiţi, să predic anul de îndurare al Domnului. (Luca 4:18-19)

Îmi doresc să-ți mai arăt și câteva caracteristici ale evangheliei, evidențiate prin diferite versete ale Noului Testament.

Predicată în toată lumea și tuturor neamurilor

Și această evanghelie a împărăţiei va fi predicată în toată lumea, pentru mărturie la toate naţiunile; (...) (Matei 24:14)
Și le-a spus: Mergeţi în toată lumea şi predicaţi evanghelia la toată creatura. (Marcu 16:15)
Care a venit la voi ca şi în toată lumea (...) (Coloseni 1:6)

Universală

Şi scriptura, prevăzând că Dumnezeu îi va declara drepţi prin credinţă pe păgâni, i-a predicat mai înainte lui Avraam evanghelia, spunând: În tine toate naţiunile vor fi binecuvântate. (Galateni 3:8)
Dacă voi rămâneţi în credinţă, fiind întemeiaţi şi neclintiţi şi neabătuţi de la speranţa evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost predicată la toată creatura sub cer, căreia îi sunt făcut servitor eu, Pavel. (Coloseni 1:23)

Cuvântul Domnului

Dar vă fac cunoscut, fraţilor, că evanghelia care a fost predicată de mine nu este conform omului, fiindcă nici nu am primit-o de la om, nici nu am învăţat-o de la om, ci prin revelaţia lui Isus Cristos. (Galateni 1:11-12)
Pentru lauda gloriei sale, noi, care întâi ne-am încrezut în Cristos. În care şi voi v-aţi încrezut, după ce aţi auzit cuvântul adevărului, evanghelia salvării voastre; (...) (Efeseni 1:12-13)
Pentru speranţa care este păstrată pentru voi în cer, despre care aţi auzit dinainte în cuvântul adevărului evangheliei. (Coloseni 1:5)
Dar cuvântul Domnului durează pentru totdeauna. Iar acesta este cuvântul care prin evanghelie vă este predicat. (1 Petru 1:25)