Biblia deschisă cu versetele Efeseni 2:8-9 deasupra

Aceasta este cea mai importantă categorie a siteului, de aceea este plasată la loc de cinste și marcată corespunzător. Nimic nu este mai important în această lume decât salvarea sufletului tău de la moarte.

În această categorie îmi propun să includ toate versetele din Noul Testament care au legătură cu doctrina fundamentală a Bibliei și motivul pentru care Domnul Isus Cristos a venit pe pământ ca un slujitor, ca în cele din urmă să moară pe cruce și să învie pentru a da speranță tuturor celor ce vor crede în el către viață veșnică.

Pentru o mai bună înțelegere a contextului în care sunt plasate versetele citate, voi include și comentariile mele acolo unde este cazul.

Deoarece numărul versetelor este considerabil, categoria va fi actualizată de multe ori până la definitivarea sa.

7 minute

Și cum vor predica dacă nu sunt trimişi? Aşa cum este scris: Cât de frumoase sunt picioarele celor ce predică evanghelia păcii şi aduc veşti îmbucurătoare despre cele bune. (Romani 10:15)

Cuvântul tradus în română ca evanghelie provine din grecescul euaggelion, fiind găsit în Noul Testam...