Noua Ordine Mondială este denumirea în jurul căreia s-au adunat și vor continua să se adune slujitorii întunericului acestei lumi în rebeliunea lor împotriva lui Dumnezeu. Nu este un termen inventat de vreunul din cei care au expus pe parcursul timpului acest sistem diabolic, ci ei înșiși, încă de pe-acum cel puțin 46 de ani1, l-au rostit în repetate rânduri în discursurile lor pline de înșelăciune, printre aceștia aflându-se șefi de stat și politicieni ai Statelor Unite și Marii Britanii.

Dar în articolul de față nu-ți voi oferi o istorisire a acestor lucruri, lăsând tratarea mai pe larg pentru o altă dată; până atunci poți citi ceea ce am scris în capitolul 5 al cărții Ascultă, unde am prezentat pe scurt aspectul geopolitic al fiarei, acesta fiind numele biblic al Noii Ordini Mondiale.

Acum să revenim la cei trei evrei, Șadrac, Meșac și Abednego, care au trăit pe timpul când Israelul era în captivitate în Babilon, iar împăratul Nebucadneţar (Nabucodonosor) conducea peste ținut. Aceștia ne oferă un exemplu de credință neclintită în fața unei guvernări corupte și diabolice, într-una dintre cele mai impresionante mărturii aduse puterii salvatoare a Dumnezeului etern.

În timp ce vei citi cele de mai jos, poate te vei întreba ce legătură are istoria de acum mai bine de două mii de ani cu zilele noastre. Dacă vei avea răbdare până la sfârșit, vei putea înțelege nu numai că există o puternică asemănare dintre cele relatate în capitolul trei al cărții lui Daniel din Vechiul Testament și profeția din capitolul 13 din Revelație, cât și esența mesajului cutremurător pentru carnea slabă în care ne târâm mortalitatea zi de zi, dar plin de putere și speranță pentru sufletul veșnic sufocat de carnalitate.

Babilonul antic

Să mergem așadar în vremurile acelea, în splendoarea Babilonului antic, atunci când împăratul Nebucadneţar a poruncit ridicarea unui chip de aur de peste 27 de metri înălțime2 în fața cărora să se închine toți locuitorii din imperiu:

Atunci un crainic a strigat tare: Vă este poruncit, popoare, naţiuni şi limbi, când auziţi sunetul cornului, flautului, harpei, lirei, psalterionului, cimpoiului şi tot felul de muzică, să cădeţi şi să vă închinaţi chipului de aur pe care împăratul Nebucadneţar l-a înălţat. (Daniel 3:4-5)

Oricine nu se supunea poruncii era omorât:

Și oricine nu cade şi nu se închină, în acelaşi moment va fi aruncat în mijlocul unui cuptor arzând încins. (Daniel 3:6)

Printre ei se aflau și adevărații slujitori ai Domnului, separându-se de restul prin refuzul lor de a se supune unei orânduiri nedrepte, aceștia lăsându-ne printre cele mai evidente exemple ale unei drepte neascultări față de forma de guvernământ asupritoare care conducea peste sufletele oamenilor la vremea aceea.

Bineînțeles că și atunci erau securiști, după cum au fost pe vremea comunismului și încă sunt acum printre noi. După cum spune și eclesiastul, nu se întâmplă nimic nou sub soare în vremurile noastre (Eclesiastul 1:20Ce a fost, aceea va mai fi; şi ce s-a făcut, se va mai face; şi nu este nimic nou sub soare.), ci doar forma de exprimare a răului diferă de antichitate, esența conservându-se în natura umană. Haide să vedem cum acești securiști din antichitate s-au dus cu pâra la mai marele din împărăție:

De aceea, în acel timp, anumiţi caldeeni s-au apropiat şi au acuzat pe iudei. Au vorbit şi au spus împăratului Nebucadneţar: Să trăieşti veşnic împărate. Tu, împărate, ai dat o hotărâre (...) Sunt anumiţi evrei, Șadrac, Meşac şi Abednego, pe care i-ai pus peste treburile provinciei Babilon; aceşti oameni, împărate, nu te-au luat în considerare, ei nu servesc dumnezeilor tăi, nici nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălţat. (Daniel 3:8-10, 12)

Vorbele lor au mâniat peste măsură pe împărat și acesta a poruncit ca cei trei să fie aduși înaintea lui pentru a da socoteală nesupunerii lor. Șadrac, Meşac şi Abednego l-au înfruntat pe împărat, dând dovadă de un curaj supranatural și aducând mărturie despre puterea nemărginită a Dumnezeului cerului și al pământului:

(...) Nebucadneţar, îţi răspundem fără grijă în acest lucru. Dacă este astfel, Dumnezeul nostru, căruia îi servim, este în stare să ne elibereze din cuptorul arzând încins şi ne va elibera din mâna ta, împărate. Dar dacă nu, să îţi fie cunoscut, împărate, că nu vom servi dumnezeilor tăi, nici nu ne vom închina chipului din aur pe care l-ai înălţat. (Daniel 3:16-18)

Ei nu l-au cinstit pe împărat, nu s-au milogit și nu au încercat să ajungă la o înțelegere cu el pentru a-și scăpa viețile, ci au încălcat porunca celui mai puternic om de pe pământ la vremea aceea, nesupunându-se nelegiurii pe care acesta o rostise și punându-și toată încrederea în Dumnezeu: fie că ne va scăpa, fie că nu, noi nu ne temem de tine. După cum este scris:

Teama de om aduce o capcană, dar oricine îşi pune încrederea în DOMNUL va fi în siguranţă. (Proverbe 29:25)

Nebucadnețar, plin de mânie, a poruncit ca cuptorul să fie încins de șapte ori mai mult decât se obișnuia și cei trei să fie legați și aruncați în mijlocul lui. Nechibzuința împăratului a fost arătată atunci când focul nu a avut putere asupra lor și aceștia s-au ridicat și au mers în mijlocul cuptorului încins fără să fie arși de vii:

Atunci Nebucadneţar a vorbit şi a zis: Binecuvântat fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abednego, care a trimis pe îngerul său şi a eliberat pe servitorii lui care s-au încrezut în el şi au schimbat cuvântul împăratului şi şi-au dat trupurile, ca să nu servească nici să nu se închine vreunui dumnezeu, cu excepţia propriului lor Dumnezeu. (Daniel 3:28)

Împăratul a recunoscut în cele din urmă că nu este alt Dumnezeu care poate elibera în acest fel. (Daniel 3:29) Mărturia lui este cu atât mai importantă cu cât el zdrobise și călcase în picioare toate popoarele de atunci și nici un zeu păgân nu a putut să-și scape închinătorii din mâinile sale.

Babilonul contemporan

Această uimitoare și, totodată, tulburătoare întâmplare din Vechiul Testament va deveni în curând o realitate sumbră atunci când Noua Ordine Mondială va fi instaurată și cartea Revelației va începe să se împlinească. După toate chinurile și necazurile prin care va trece omenirea, suferința acestui pământ va atinge punctul culminant din istoria sa, în momentul în care oamenii se vor minuna după fiara care își va ridica un chip la care toți să se închine:

Şi înşală pe cei ce locuiesc pe pământ prin mijlocirea acelor miracole pe care ea avea putere să le facă înaintea fiarei, spunând celor ce locuiesc pe pământ să facă un chip fiarei care a avut rana de sabie şi trăia. Şi ea avea putere să dea viaţă chipului fiarei, pentru ca chipul fiarei deopotrivă să vorbească şi să facă să fie ucişi atâţia câţi nu se închină chipului fiarei. (Revelația 13:14-15)

După cum ți-am spus mai sus, aici începe să se construiască puntea dintre antichitate și lumea modernă, Dumnezeu demonstrând astfel că natura umană a fost dintotdeauna scârboasă și rea și nici un fel de metodă omenească, fie ea educație, știință sau progres tehnologic, n-o va putea schimba vreodată. Doar el a făcut-o acum două mii de ani pe cruce, îngropând și distrugând trupul păcatului, pentru a-l ridica un trup spiritual la sfârșitul veacurilor, iar ceea ce trăim acum sunt ultimele pagini ale întunericului înainte ca glorioasa sa lumină să umple pământul.

Șadrac, Meșac și Abednego pot fi văzuți ca trupul, sufletul și duhul uniți în rezistența lor împotriva păcatului, prin puterea Domnului. Cei trei au mărturisit la unison nesupunerea lor față de porunca împăratului și credința lor de netăgăduit în Dumnezeu.

La fel cum a fost în Babilonul fizic acum mult timp, tot așa va fi și în Babilonul spiritual care își țese pânza în jurul nostru din ce în ce mai mult pe zi ce trece, prinzând sufletele șovăitoare și credule într-ânsa pentru a le devora. Oamenii se vor pleca în fața chipului fiarei fie din amăgire, pentru că au crezut o minciună, mânați de instinctul de turmă, pentru că vor să facă parte din cireadă, din rebeliune, pentru că urăsc lumina și o fac în deplină cunoștință de cauză, sau din frică, pentru că nu vor să-și piardă viețile pământești, dând la schimb viața veșnică pentru o mână de arginți întinați.

Din păcate pentru aceștia din urmă, ei nu vor crede și nici nu vor înțelege versetul următor:

Fiindcă oricine voieşte să îşi salveze viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru mine, acela o va salva. (Luca 9:24)

Nici nu vor da atenție cuvintelor lui Cristos în ceea ce privește frica de Dumnezeu, nu de om:

Și nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar nu sunt în stare să ucidă sufletul; ci mai degrabă temeţi-vă de cel care este în stare să nimicească deopotrivă şi sufletul şi trupul în iad. (Matei 10:28)

Dragul meu cititor, fără Cristos nimeni nu va putea să înfrunte ceea ce vine pe pământ, căci ce li se pregătește oamenilor este izvorât din inteligența diabolică a lui Satan, care se-ndeletnicește cu amăgirea lumii de mii de ani. Trebuie să fii destul de îngâmfat și fără prea multă minte să ai impresia că te poți pune cu a doua ființă ca putere din întreaga creație, fără să fii de partea celui care deja a distrus lucrările diavolului pe cruce (1 Ioan 3:8(...) Cu acest scop a fost arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să distrugă faptele diavolului.). Despre cei ce-l vor birui este scris:

Şi l-au învins prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor; şi nu şi-au iubit viaţa până la moarte. (Revelația 12:11)

Așa că lasă această lume blestemată în urmă, cu tot cu amăgirile ei, cu ispitele păcătoase și poftele trupului muribund, cu deșertăciunea vieții omenești și lipsa de sens și speranță care o-nsoțește.

Lasă păgânii să ragă, proștii să-și vadă de treabă, batjocoritorii să-și înghită limbile și îngâmfații să-și împietrească inimile. Nu fii printre cei care se adună pentru a lucra urâciune, căci fiind în apa mării, nu-ți vei da seama când te fură curentul și te vei trezi în larg, sleit de puteri și cu furtuna furiei Domnului deasupra, iar atunci timpul pocăinței va fi trecut. Mai degrabă ascultă chemarea Domnului și sari peste bord pentru a merge pe apă, fără frică și cu credință în puterea sa eternă.

Lasă-i pe cei din bisericile lumești să se plece înaintea idolilor lor, fie ei sculptați, pictați, în carne și oase sau oricare ar fi înfățișarea sub care se arată, și ieși de printre ei, căci aceștia deja se închină chipului fiarei și nici măcar nu o știu. Ei așteaptă doar porunca să se plece și o vor face fără să stea pe gânduri. Ascultă vocea celui din cer, care te cheamă asemeni unui Tată:

De aceea ieşiţi din mijlocul lor şi fiţi separaţi, spune Domnul, şi nu atingeţi ce este necurat; şi vă voi primi. Și vă voi fi Tată, şi voi îmi veţi fi fii şi fiice, spune Domnul Cel Atotputernic. (2 Corinteni 6:17-18)

Lasă-i pe acești amăgiți cu icoanele și oasele lor, înghițiți de strâmba lor credință, cu multa lor vorbărie deșartă, cu pastorii lor care au vândut turma și care fac mărfuri din ei, cu predici spălăcite, practici păgâne și învățături diavolești și vino la picioarele lui Cristos pentru a fi spălat de păcate, iar mai apoi ridică-te cu putere împotriva sistemului grotesc care se-nfiripă în jurul tău și spune-i fără frică: „Eu nu mă voi pleca înaintea ta!“

Fii Șadrac, Meșac și Abednego, trup, suflet și spirit împotriva răului, nimic să nu-ți stea în cale, nimeni să nu te întoarcă, plin de milă și îndurare pentru cei pe care Dumnezeu îi va scoate din focul iadului și lăsându-i deoparte pe cei care se împotrivesc cu înverșunare adevărului și nu pun nici un fel de valoare pe sufletele lor, pe cei care mai degrabă ar arde în iad decât să recunoască că s-au înșelat.

Este timpul întunericului; dar cu atât mai puternică și prețioasă va fi lumina în tot acest întuneric.

Astfel să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune şi să îl glorifice pe Tatăl vostru care este în cer. (Matei 5:16)

Fă strigătul tău de luptă să fie asemenea: PÂNĂ LA MOARTE și dincolo de ea, Domnul Isus este salvarea mea!


  1. Vezi discursul lui Richard Nixon din China din 1972. 

  2. Versetul care descrie înălțimea chipului menționează cotul ca unitate de măsură. Pe parcursul istoriei au existat multe culturi care au folosit cotul pentru măsurare, fapt care a dus la variații ale dimensiunii acestuia atunci când este echivalat cu metrul.
    Conform siteului Online Conversion, cotul egiptean avea 45 cm, rezultând într-un chip înalt de 27 m; cotul egiptean regal (sau lung) avea 52,35 cm, ducând chipul la 31,41 m.
    Conform dicționarului Webster din 1828, cotul biblic avea 55,88 cm, ceea ce face ca chipul să aibă 33,53 m. 

Înapoi Înainte