În urma unui moment de inspirație, am început acum ceva vreme alcătuirea unei imagini reprezentative (logo) pentru website. Cu ajutorul Domnului, am reușit să o definitivez și sunt foarte încântat să-ți prezint rezultatul mai jos:

Gladius înconjurat de lumină care rupe un lanț (Creație proprie. Sabia: Wikimedia Commons; Lanțul: Weclipart)

Odată cu aceasta, am decis să scriu și articolul de față pentru a oferi o interpretare simbolismului care s-a aflat la baza alcătuirii sale. Să începem cu sabia.

Sabia Duhului Sfânt

Pe parcursul Bibliei, se găsesc câteva versete care fac referire la cuvântul Domnului ca fiind sabia sa, această analogie fiind evidențiată cel mai bine în următorul verset:

Şi luaţi coiful salvării şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu; (Efeseni 6:17)

Am ales să folosesc gladiusul roman ca reprezentare a sabiei Duhului, pentru a ancora și mai mult imaginea în perioada Imperiului Roman, atunci când Cristos a venit pe pământ.

Un alt verset foarte important ne spune că sabia Domnului, cuvântul său, este mai ascuțită decât orice sabie lumească:

Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu şi puternic şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, străpungând până la separarea sufletului şi a duhului şi a încheieturilor şi a măduvei şi este cel ce discerne gândurile şi intenţiile inimii. (Evrei 4:12)

Cuvântul Domnului este viu și este duh, spirit, după cum spunea Cristos:

Duhul este cel care dă viaţă; carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le spun eu, sunt duh şi sunt viaţă. (Ioan 6:63)

În momentul în care cuvântul este predicat, acesta pătrunde până în adâncul ființei omului și de multe ori provoacă o repulsie foarte mare celor cu inimile împietrite împotriva adevărului, căci îi acuză și le expune starea mizerabilă în care se află și natura lor căzută în păcat; este ceea ce s-a întâmplat cu Ștefan atunci când a fost martirizat:

Voi, îndărătnici şi necircumcişi în inimă şi urechi, voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt; ca părinţii voştri, aşa şi voi. Pe care din profeţi nu i-au persecutat părinţii voştri? Și au ucis pe cei care au arătat mai dinainte despre venirea Celui Drept; căruia i-aţi fost voi acum trădători şi ucigaşi; care aţi primit legea prin mijlocirea îngerilor şi nu aţi păzit-o. Când au auzit ei acestea, îi tăia în inimă şi scrâşneau din dinţi asupra lui. (Fapte 7:51-54)

Pe de altă parte, pătrunderea cuvântului Domnului în inima omului produce nașterea nouă și transformă ființa umană, separând sufletul și spiritul de păcatele trupului, astfel fiind născut omul nou:

Fiind născuţi din nou, nu dintr-o sămânţă putrezitoare, ci neputrezitoare, prin cuvântul lui Dumnezeu, care trăieşte şi rămâne pentru totdeauna. Pentru că toată făptura este ca iarba şi toată gloria omului ca floarea ierbii. Iarba se ofileşte şi floarea ei cade, dar cuvântul Domnului durează pentru totdeauna. Iar acesta este cuvântul care prin evanghelie vă este predicat. (1 Petru 1:23-25)

Predicarea cuvântului este metoda orânduită de către Dumnezeu prin care oamenii sunt eliberați de păcate și salvați de moartea veșnică:

Fiindcă, întrucât, în înţelepciunea lui Dumnezeu, lumea prin înţelepciune nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu a binevoit să salveze prin nebunia predicării pe cei ce cred. Fiindcă iudeii cer un semn şi grecii caută înţelepciune, dar noi predicăm pe Cristos crucificat; pentru iudei poticnire iar pentru greci nebunie; dar pentru cei chemaţi, deopotrivă iudei şi greci, pe Cristos, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. (1 Corinteni 1:21-24)

Nu există nici un ritual, nici o taină, nici o tradiție sau lucrare omenească prin care omul este spălat de păcate și mântuit, Biblia fiind plină de numeroase versete care mărturisesc astfel:

Fiindcă prin har sunteţi salvaţi, prin credinţă; şi aceasta nu din voi înşivă, ci este darul lui Dumnezeu; nu prin fapte, ca să nu se fălească nimeni. (Efeseni 2:8-9)

Evanghelia, cuvântul Domnului, sabia Duhului, mărturisește despre lucrarea lui Cristos pe pământ.

Lanțul păcatului

Lanțul reprezintă păcatul care ține captiv omul în trupul acestei morți și care nu-i dă voie să fie cu adevărat liber, căutând tot timpul să-și satisfacă poftele și deturnându-i rațiunea pentru a acoperi acele pofte cu tot felul de justificări:

Nu ştiţi că aceluia cui vă predaţi robi pentru a-i da ascultare, aceluia îi sunteţi robi, căruia îi daţi ascultare; fie ai păcatului pentru moarte, fie ai ascultării pentru dreptate? (Romani 6:16)

Diavolul, Satan, șarpele, dragonul, nu vrea ca tu să crezi în cuvintele Domnului, pentru că toată puterea lui constă în neascultarea ta față de ele, iar dacă tu vei începe să crezi, el își va pierde puterea asupra ta:

Cel ce practică păcatul este din diavolul; fiindcă diavolul păcătuieşte de la început. Cu acest scop a fost arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să distrugă faptele diavolului. (1 Ioan 3:8)

Dacă te vei uita cu atenție la felul în care este construită societatea din jurul tău și Domnul va avea milă și compasiune față de sufletul tău pentru a-ți descoperi aceste lucruri, vei vedea că toată societatea modernă este în rebeliune (sau se îndreaptă cu pași repezi într-acolo) față de orice doctrină biblică, începând cu căsătoria, care este batjocorită cu fiecare ocazie și mutilată prin sodomie, la felul în care mișcarea de parenting reprezintă relațiile dintre părinți și copii, până la toate conflictele, certurile, bârfele, promiscuitatea și glumele vulgare din media și variile forme de divertisment.

În timp ce omul de rând este ocupat cu mojiciile lui și ținut în lanțul păcatului, Satan poate lucra nestingherit pentru a subjuga toată lumea, păcatul fiind sursa din care își derivă puterea. Cei care conduc această țară sunt la rândul lor conduși de propriile pofte, iar diavolul îi poate mișca după cum vrea el, căci nu au nici o putere să-i reziste:

Și să se trezească din cursa diavolului, fiind prinşi de el spre voia lui. (2 Timotei 2:26)

Diavolul se folosește de păcatul din trupul omului pentru a-și satisface poftele, la fel cum și tu mai mult ca sigur ai făcut-o cu cei din jurul tău pentru a obține ceea ce ai vrut la momentul respectiv. Satan vrea să fie venerat, de aceea va batjocori, contesta și discredita orice are puterea să facă omul să se întoarcă la Dumnezeu. Pentru că este conștient de existența în om a unei nevoi spirituale și dorințe de a-și cunoaște destinul și scopul, a creat religiile lumești și cultele pseudocreștine pentru a răstălmăci cuvintele Domnului și a cauza îndoială în existența unui adevăr absolut.

Multe din lucrurile pe care le fac oamenii zi de zi și în care își găsesc plăcerea sunt păcate, fiind desensibilizați de către felul în care este construită lumea în jurul lor. În om nu primează rațiunea, așa după cum mulți ar vrea să creadă, ci emoția, iar dacă păcatele tale ți-au țesut o pânză de trăiri și sentimente în jurul lor, atunci îți va fi cu atât mai greu să recunoști suferința pe care ele ți-au cauzat-o și continuă să ți-o cauzeze de fiecare dată când le faci.

Sabia care rupe lanțul este cuvântul Domnului care eliberează omul de păcat:

Duhul Domnului este asupra mea, pentru că m-a uns să predic săracilor evanghelia; m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să predic celor captivi eliberarea şi orbilor primirea vederii, să pun în libertate pe cei zdrobiţi, să predic anul de îndurare al Domnului. (Luca 4:18-19)

Dumnezeu, în înțelepciunea lui, nu salvează suflete prin ritualuri, tradiții, cunoaștere, taine sau lucrări omenești, ci prin predicarea cuvântului, pentru că el nu caută oameni înțelepți, intelectuali, religioși, bogați, viteji sau puternici, îngâmfați peste măsură în imaginația lor deșartă, ci copii umili cărora să le fie Tată:

... Adevărat vă spun: Dacă nu vă întoarceţi şi nu deveniţi precum copilaşii, nicidecum nu veţi intra în împărăţia cerului. (Matei 18:3)
Dar Isus a spus: Lăsaţi copilaşii să vină la mine şi nu îi opriţi; fiindcă a unora ca ei este împărăţia cerului. (Matei 19:14)

Iar copiii cred tot ce li se spune; dar vai de cei ce mint copiii!


Programele folosite la alcătuirea imaginii sunt Inkscape (grafică vectorială) și GIMP (grafică raster).

Înapoi Înainte