De cum dădu sclipirea zilei și luminătorul începu a urca agale cătri locu-i orânduit din străvechi, meșterul, dichisit cu zestrele pământești și încins la brâu cu adevăr, intră în al său atelier spre a-și începe istovitoarea îndeletnicire, căci amu, așa o lăsatu Dumnezău de când o făcutu ista lumi.

Întărâtând focul hămesit cu vreascurili adunati, ca mai apoi să-l potolească cu bunătățurile pădurii din apropiere, meșterul nostru se sprijini în al său ciocan și privi pătrunzător spre flacăra roșiatică cari începu a se mânia în vatra-i.

„Ehhh”, lăsă el a sa suflare să se reverse peste lucrurile din preajma-i. „No, de când răsare ista soare, pân' la sfânta alinare, sufletul în mine mi-i ca o căldare, toarnă peste mine a ta mustrare.”

Focul începu a prindi curaj și mai că se repezi spre a-i faci un necaziu meșterului nostru. „Năprasnic te-o făcutu Domnul sfânt, pofta-ți tari greu ți-o țiu în frâu.”, spuse meșterul, ridicându-și degetul bătătorit spre a mustra focul ghiftuit.

Imediatu ce sudorili îi mijiră pi frunti, știind că amu îi cum se cade a-ncepe supunerea îndărătnicului metal, meșterul apucă strâns ciocanul, își luă avânt și, trăgându-și suflarea, apucă de-i rosti vreo două înaintea chelfănelii ce-l aștepta: „Te-oi supuni io, gârbovitule, așe să-mi ajuti Dumnezău!”

Cele de mai sus le-am scris pe Facebook când am terminat prima mea carte, care la momentul respectiv nu o percepeam ca fiind ca atare, ci o vedeam mai mult ca o serie de articole, până când mi-a deschis Dumnezeu ochii și am calculat paginile într-un editor de text, dându-mi astfel seama că poate fi tipărită cu ușurință într-o cărticică de peste o sută de pagini. Eu îi dădeam acolo cu scrisul înainte, neavând habar ce anume avea el de fapt în plan... deh, nu că acum aș știi mai multe.

M-am gândit să public pe site mica istorisire, împriună cu unili mici modificări pi cari le-oi adusu dânsei, căci nu vreau să fie înghițită de anonimat în tomberonul social și chiar mi-a făcut plăcere să o scriu. Îmi doresc ca citind-o, să-mi împărtășești din acea plăcere.

Înapoi Înainte