Acum că am clarificat doctrina alegorizării în articolele precedente, vom continua cu parcurgerea altor versete din Ezechiel 16, lucru pe care l-am început când ți-am arătat felul în care Domnul asemăna cetatea Ierusalimului cu o femeie.

Dar tu te-ai încrezut în frumuseţea ta şi ai făcut pe curva din cauza faimei tale, şi ţi-ai turnat curviile la fiecare ce trecea; a lui era frumuseţea ta. Şi ai luat din hainele tale şi ţi-ai împodobit înălţimile tale cu felurite culori şi ai făcut pe curva pe ele, astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla, nici nu va mai fi astfel. Ai luat de asemenea bijuteriile tale frumoase din aurul meu şi din argintul meu, pe care ţi le dădusem şi ţi-ai făcut chipuri de bărbaţi şi ai curvit cu ele, și ai luat hainele tale brodate şi le-ai acoperit; şi ai pus untdelemnul meu şi tămâia mea înaintea lor. Mâncarea mea de asemenea, pe care ţi-am dat-o, floarea făinii şi untdelemn şi miere, cu care te-am hrănit, şi pe ele le-ai pus înaintea lor ca aromă dulce; şi astfel a fost, spune Domnul DUMNEZEU. Mai mult, ai luat pe fiii tăi şi pe fiicele tale, pe care mi i-ai născut şi pe aceştia i-ai sacrificat lor pentru a fi mâncaţi. Este acesta între curviile tale un lucru mic, de ai ucis şi pe copiii mei şi i-ai dat ca să îi treci prin foc pentru ele? Şi în toate urâciunile tale şi curviile tale nu ţi-ai amintit de zilele tinereţii tale, când erai goală şi fără haine şi erai murdărită în sângele tău. Şi s-a întâmplat după toată stricăciunea ta (vai, vai ţie! spune Domnul DUMNEZEU); ţi-ai zidit de asemenea un loc de cinste şi ţi-ai făcut o înălţime în fiecare stradă. Ţi-ai zidit înălţimea ta la capul fiecărei căi şi ţi-ai făcut frumuseţea să fie detestată şi ţi-ai desfăcut picioarele la fiecare ce trecea şi ţi-ai înmulţit curviile. De asemenea ai curvit cu egiptenii vecinii tăi, mari la carne; şi ţi-ai înmulţit curviile pentru a mă provoca la mânie. Iată, de aceea mi-am întins mâna asupra ta şi ţi-am micşorat hrana rânduită şi te-am dat în voia celor care te urăsc, fiicelor filistenilor, care sunt ruşinate de calea ta desfrânată. Ai făcut de asemenea pe curva cu asirienii, pentru că erai nesăţioasă; da, ai făcut pe curva cu ei şi totuşi nu ai putut fi satisfăcută. Mai mult, ţi-ai înmulţit curvia în ţara lui Canaan până în Caldeea; şi totuşi nu ai fost satisfăcută cu aceasta. Cât de slabă este inima ta, spune Domnul DUMNEZEU, văzând că faci toate acestea, lucrarea unei femei curve trufaşă; în aceea că îţi zideşti un loc de cinste la capul fiecărei căi şi îţi faci înălţime în fiecare stradă; şi nu ai fost ca o curvă, în aceea că tu batjocoreşti plata; ci ca o soţie care comite adulter, care ia pe străini în locul soţului ei! Ei dau daruri tuturor curvelor; dar tu dai darurile tale tuturor iubiţilor tăi şi îi plăteşti, ca ei să vină la tine din toate părţile pentru curvia ta. Şi tu eşti altfel în curviile tale faţă de alte femei, prin aceea că nimeni nu te urmează ca să curvească; ci în aceea că tu dai o răsplată şi nicio răsplată nu îţi este dată ţie, de aceea tu eşti altfel. (Ezechiel 16:15-34)

Am considerat că este necesar să parcurgi versetele de deasupra pentru a avea o imagine de ansamblu asupra a ceea ce urmează să-ți interpretez. Bănuiesc că este evident despre ce este vorba în toată mustrarea aspră pe care Domnul o aduce celor ce locuiau în Ierusalim.

Idolatria: adulter spiritual

Tot capitolul 16 din cartea profetului Ezechiel se referă la felul în care Domnul a ales Ierusalimul ca cetate în care templul său să fie construit (2 Cronici 6:5-6Din ziua în care am scos poporul meu din ţara Egiptului nu am ales nicio cetate dintre toate triburile lui Israel, în care să construiesc o casă, ca numele meu să fie acolo; (...) dar am ales Ierusalimul, ca numele meu să fie acolo; (...)), fiind binecuvântată peste măsură cu toate bogățiile lumești (2 Cronici 1:15Și împăratul a făcut argintul şi aurul la Ierusalim la fel ca pietrele, şi cedrii i-a făcut ca pe sicomorii care sunt în vale, din abundenţă.) și spirituale (2 Cronici 6:20Ca ochii tăi să fie deschişi peste această casă, zi şi noapte, peste locul peste care tu ai spus că voieşti să pui numele tău acolo, pentru a da ascultare la rugăciunea pe care servitorul tău o cere spre acest loc.), ca mai apoi cei din cetate să-i întoarcă spatele și să "curvească" cu idoli. Acest lucru este evidențiat prin expresii ca:

  • ţi-ai făcut chipuri de bărbaţi şi ai curvit cu ele (Ezechiel 16:17);
  • le-ai pus înaintea lor ca aromă dulce (Ezechiel 16:19);
  • pe aceştia i-ai sacrificat lor pentru a fi mâncaţi (Ezechiel 16:20);
  • ţi-ai zidit de asemenea un loc de cinste şi ţi-ai făcut o înălţime în fiecare stradă (Ezechiel 16:24);
  • îţi zideşti un loc de cinste la capul fiecărei căi şi îţi faci înălţime în fiecare stradă (Ezechiel 16:31);
  • o soţie care comite adulter, care ia pe străini în locul soţului ei (Ezechiel 16:32).

Chipuri cioplite, sacrificii aduse acestora, printre care, pe lângă tămaie, ulei, îmbrăcăminte și mâncare, în cel mai grotesc mod cu putință, se numărau și copiii lor, ridicarea de locuri în care să se închine idolilor și să sacrifice lor (locul de cinste și înălțimile) formează imaginea unei cetăți bolnave și detestabile în ochii Domnului.

Marea problemă a Israelului pre-babilonean, implicit a Ierusalimului, a fost dintotdeauna idolatria, începând cu vițelul de aur de la baza muntelui Sinai (Exodul 32), continuând cu aproape toată cartea Judecătorilor și terminând cu distrugerea Ierusalimului de la sfârșitul cărților 2 Împărați și 2 Cronici. Evreii se închinau în mod constant idolilor egiptenilor, filistenilor, asirienilor, caldeenilor și al tuturor popoarelor din jur, căzute la rândul lor în venerarea lucrării propriilor mâini.

Prin personificarea cetăților și înzestrarea lor cu trăsături femeiești, Dumnezeu transmite minților noastre de muritori gravitatea idolatriei, descoperindu-ne că acest păcat este similar cu cel al unei soții care își înșală bărbatul, la fel cum Israelul îl înșela pe Domnul, căruia îi juraseră ascultare (Exodul 24:7Şi a luat cartea legământului şi a citit în auzul poporului, iar ei au spus: Vom face tot ceea ce DOMNUL a spus şi vom asculta de el.), cu toate spurcăciunile păgânilor. Porunca a doua spune cât se poate de clar:

Să nu îţi faci niciun chip cioplit, sau vreo asemănare a oricărui lucru care este în cer deasupra, sau care este în pământ dedesubt, sau care este în apa de sub pământ; să nu te prosterni lor, nici să nu le serveşti (...) (Exodul 20:4-5)

Acum că am văzut ce gravitate poartă cu sine păcatul idolatriei și cât de oribil este înaintea Domnului, haide să transpunem această învățătură în zilele noastre și să ne îndreptăm puțin privirea asupra religiei ortodoxe pentru a vedea dacă împlinește unele dintre cuvintele adresate de către Domnul Israelului căzut în închinarea la chipurile și asemănările deșertăciunilor izvorâte din imaginația omului.

Înapoi Înainte