Descriere

La începutul acestei părți, vom trece puțin prin câteva versete din profeți, după care vom face o recapitulare la tot ce am discutat în cele zece părți de până acum.

Astfel vom încheia partea de istorie biblică a cuvântului din Vechiul Testament.

Versete parcurse

  • Daniel 10:21
  • Daniel 12
  • Osea 8:11-12
  • Naum 1:1
  • Habacuc 2:1-3
  • Zaharia 5:1-4
  • Maleahi 3:16-17

Înapoi Înainte