Votez DA Imagine modificată. Sursa: Pixabay

Este interesant de observat cum această controversă uriașă scoate la iveală cu ușurință rebeliunea din inima omului împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Foarte mulți sunt de-a dreptul revoltați când cineva vorbește împotriva sodomiei și îndrăznește să contrazică curentul abominabil care bate dinspre vest. Dintr-o dată, acea persoană nu arată dragoste față de aproapele și nu este smerit pentru că a vorbit împotriva unei urâciuni care până de curând a fost aproape în totalitate respinsă de societate.

Cei deschiși la minte sunt închiși la adevăr. Cei care au mintea carnală deschisă față de lume au inima împietrită față de Dumnezeu, de aceea în momentul în care păcatul este expus, aceștia încep să arunce cu atacuri la persoană, considerând că cel care are astfel de judecăți este un troglodit din Evul Mediu, un analfabet funcțional incoerent care bolborosește idealurile unei ere care se grăbește să apună.

Dragul meu, pietrele din antichitate au fost preschimbate în vorbele din zilele noastre. Acum nu mai ești omorât cu pietre, ci cu cuvinte. Acum nu mai ești invadat cu armate și îngenuncheat sub tăișul sabiei, ci ești sub un asediu istovitor asupra sufletului prin multitudinea ideologică și doctrinară a unei lumi care se pregătește cu mare bucurie pentru a îmbrățișa pe omul păcatului, fiul pieirii (2 Tesaloniceni 2:3Nimeni să nu vă înşele în niciun fel, pentru că ziua aceea nu va veni înainte să vină o apostazie şi să fie revelat omul păcatului, fiul pieirii.), Cel nelegiuit (2 Tesaloniceni 2:8Și atunci va fi revelat cel nelegiuit, pe care Domnul îl va mistui cu duhul gurii sale şi îl va nimici cu strălucirea venirii sale.), fiul diavolului: Anticristul.

Dar cine să mai creadă în aceste basme, deși profețiile biblice se împlinesc la literă înaintea ochilor lor orbiți de poftele trupești? Cine să-și mai întoarcă ceafa groasă pentru a se uita cu mintea deschisă la cuvântul Domnului, când inima este închisă împotriva adevărului? Dacă oamenii spun că sunt atât de deschiși la minte, de ce nu vor să asculte nimic din ce am de spus? De ce se dau atât de raționali, dar tot ce văd atunci când ating puncte sensibile în discuțiile cu ei sunt erori logice, carențe argumentative și poticneli emoționale?

Tot ceea ce am observat pe parcursul timpului în atâtea discuții cu oameni din diferite medii sociale și educaționale, este că atunci când le ating păcatul preferat, dau înapoi mai ceva ca un cal nărăvaș; unii mai încep să și pufnească și să își ridice coama la mine, crezând că astfel mă vor copleși cu intelectul lor ascuțit, când de fapt tot ceea ce fac este să-mi confirme și mai mult că cuvântul lui Dumnezeu le străpunge inimile (Evrei 4:12Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu şi puternic şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, străpungând până la separarea sufletului şi a duhului şi a încheieturilor şi a măduvei şi este cel ce discerne gândurile şi intenţiile inimii.) și încep să sângereze elucubrații.

Astfel de oameni îndărătnici sunt acum plini de discursuri incisive, alimentându-și răutatea și rebeliunea prin dorința lor arzătoare de a demonstra că această țară este cu adevărat o curvă a imperiilor lumești. Începând de la Imperiul Roman și până în zilele noastre, am fost călcați în picioare și ne-am deschis cracii oricărui crai care ne-a străbătut meleagurile. Acum o facem la fel și cu Europa și cu curva a mai mare, Statele Unite, care au uitat că societățile lor mărețe au fost ridicate pe Biblie, evidențiindu-se o profundă diferență între est și vest din punct de vedere al culturii, civilizației și puterii pe orice plan, fie el militar, politic sau economic.

Evul Mediu este produsul mamei curvelor: Biserica Catolică (Revelația 17:4Şi femeia era îmbrăcată în purpură şi în stacojiu, şi împodobită cu aur şi pietre preţioase şi perle, având în mâna ei un pahar de aur plin de urâciuni şi de murdăria curviei sale.), și a fiicei sale eretice, cea Ortodoxă. Aceste urâciuni ale pământului au îndobitocit generații întregi pentru a deține controlul asupra maselor de oameni needucați. Nu era sub nici o formă în interesul lor ca oamenii să fie capabili să citească sfintele scripturi și să vadă cum tot ceea ce făceau aceste două curve contrazicea de la un capăt la altul toată revelația Domnului.

Aici este ura care a fost cultivată de curentul umanist în inimile celor care sunt acum la rândul lor analfabetizați cu cărțile în mână, pentru a crede că Biblia și Biserica Catolică și Ortodoxă au avut vreodată ceva de împărțit, în afară de întâmplări pe care le relatează fără nici un fel de înțelegere, distorsionându-le înțelesul în continuare pentru a face din oameni robi ai sistemelor lor diabolice.

Și de aici subtilitatea dușmanului devine atât de adâncă, încât cu greu mai poți încropi un sens odată ce ai început să te afunzi în ea. Ceea ce vreau să reții este simplu: se ridică un om de paie, în cazul de față faptul că religia (în mod intenționat asociată cu Biblia) a dus la stagnarea și poate chiar regresul omenirii atâtea secole la rând, ca mai apoi să se ridice un idol prin reușitele umanismului din a scoate omul din întunericul pe care religia (a se citi de fiecare dată Biblia) l-a adus asupra lui.

Și astfel este creată o categorie de oameni complet ignoranți la istoria bine documentată de la apariția mișcării protestante încoace, care nu pot integra o întâlnire cu oameni asemeni mie, care se declară creștini și atât, slujitori ai Domnului Isus Cristos, care cred doar în Biblie și nu au treabă cu bisericile lumești. Îi văd cum mintea începe să le alerge de colo-colo pentru a asocia unui tipar predefinit oameni ca mine... dar nu reușesc. Nu pot înțelege că s-au întâlnit cu oameni născuți din nou, în care sălășluiește Duhul Sfânt și a căror putere nu stă în lumânări, liturghii, pâine și vin, mir, untdelemn, moaște, zeciuieli, refuzul de a mânca porc, ținerea sabatului, milostenii, batice pe cap, laudă limbută, botezuri peste botezuri și vorbit în limbi, ci în cuvântul Dumnezeului Atotputernic.

Și revin la preconcepțiile lor. În zadar încearcă să ne potrivească într-una dintre formele lor geometrice simpliste, căci conform propriilor concepte despre lume și viață, noi nici măcar nu ar trebui să existăm... la fel cum nici Dumnezeu nu există. Dar iată-ne aici. Și vom fi aici când ei nu vor mai fi, pentru că suntem nemuritori. Și în aceasta Dumnezeul înfricoșător le mai aruncă o poticnire, căci carne și oase suntem, dar nu vom mai fi, căci atunci când va veni, vom fi ca el.

Preaiubiţilor, acum suntem fiii lui Dumnezeu şi nu s-a arătat încă ce vom fi, dar ştim că atunci când el se va arăta, vom fi asemenea lui, fiindcă îl vom vedea aşa cum este. (1 Ioan 3:2)

Și știm de asemenea că vom fi persecutați și omorâți de către aceștia. Dar viața noastră nu este de pe acest pământ, iar speranța noastră este în cer.

Când Cristos, care este viaţa noastră, se va arăta, atunci şi voi vă veţi arăta cu el în glorie. (Coloseni 3:4)

Acum, te întreb, dragule: ce nebun se luptă știind că va pierde? Ai putea spune unul care nu mai are nimic de pierdut, nu-i așa? Ei bine, eu îți spun că e unul care a învins deja.

Fiindcă orice este născut din Dumnezeu învinge lumea; şi aceasta este victoria care învinge lumea: credinţa noastră. (1 Ioan 5:4)

Crede-mă, dar nu pe mine, ci pe el: ceea ce vei vedea pe pământ îți va zgudui atât de tare realitatea încât vei fi vrut să înțelegi ce am scris aici atunci când se va întâmpla; asta dacă nu înțelegi deja, și știi, că noi suntem născuți din Dumnezeu și am învins lumea.

Ce legătură au toate acestea cu referendumul? Îți spun ca cineva care îl cunoaște pe Cel ce este întru eternitate: ai face bine să iei aminte la cum te raportezi la acest referendum și la gândurile inimii tale față de cuvintele sale. Domnul Dumnezeu este împotriva sodomiei. Dacă vreun preot, profet, pastor sau predicator, dacă vreunul care se dă slujitor al Domnului, susține în vreun fel sodomia, acesta nu îl cunoaște.

Acest referendum este o încercare. Dumnezeu cunoaște inimile oamenilor și iată că le dă pe față prin această inițiativă omenească. Nu referendumul contează într-atât de mult, ci ceea ce el a scos la iveală din tine, căci acestea vor fi aduse ca mărturie la înfricoșătoarea judecată de apoi.

Domnul nu are nevoie de votul nostru și de un referendum lumesc. El nu are nevoie să luptăm noi pentru el, ca și cum el ar avea nevoie de ceva din partea noastră, care dă tuturor toate și care toate prin el sunt. Nu are nevoie de 6 milioane, cum nu a avut nevoie nici de zeci de mii pe vremea lui Ghedeon. Domnul va răsturna lumea cu o mână de oameni vai și-amar de ei, pe care lumea nu dă doi bani, dar pentru care Dumnezeu și-a dat Fiul.

Noi avem nevoie de referendum. Noi suntem cei care avem nevoie disperată ca prin intervenția lui miraculoasă, să fie împins înapoi acest curent abominabil și să îi arătăm că a mai rămas ceva din cuvântul său în această țară mizerabilă; că poate, poate, cine știe, își va întoarce fața către noi. Noi avem nevoie ca el să-nchidă gurile spurcaților care ne corup copiii și să lupte pentru noi atunci când râuri de sânge vor curge în revărsarea armatelor lumești.

Deci, cum ești, dragul meu? Deschis la minte și închis la inimă sau dornic de a primi lumină?

Înapoi Înainte