Ioan 8:31-32Atunci Isus a spus iudeilor care au crezut în el: Dacă stăruiți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat discipolii mei; și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.

Adevărul vă va face liberi

Website de resurse creștine

Descriere

În această parte, ne vom uita mai în detaliu peste felul în care Domnul a ales să se descopere omului și vom detalia anumite particularități ale acestei comunicări. Astfel vom avea un studiu de legătură între Vechiul și Noul Testament, oferind mai multă claritate asupra lucrurilor parcurse și pregătindu-ne pentru cele ce urmează să le studiem.

Descriere

La începutul acestei părți, vom trece puțin prin câteva versete din profeți, după care vom face o recapitulare la tot ce am discutat în cele zece părți de până acum.

Astfel vom încheia partea de istorie biblică a cuvântului din Vechiul Testament.

Versete parcurse

 • Daniel 10:21
 • Daniel 12
 • Osea 8:11-12
 • Naum 1:1
 • Habacuc 2:1-3
 • Zaharia 5:1-4
 • Maleahi 3:16-17

Descriere

Prin cărțile lui Ezechiel și Daniel, ambii în captivitatea din Babilon, putem observa cum Dumnezeu a continuat să se descopere prin cuvântul său chiar și în cele mai tulburi vremuri ale poporului Israel, păstrând ceea ce era deja descoperit și adăugând noi revelații prin cei doi profeți.

Versete parcurse

 • Ieremia 36
 • Ezechiel 2
 • Ezechiel 3:1-17, 27
 • Ezechiel 24:1-3
 • Ezechiel 43:10-12
 • Daniel 5
 • Daniel 6:7-10, 25-28
 • Daniel 7:1-2, 9-10
 • Daniel 9:1-2, 11-15

Descriere

Cărțile profeților Isaia și Ieremia ne oferă un detaliu bogat al interacțiunii dintre Dumnezeu și cei aleși pentru a rosti cuvintele sale. Vom citi versete care ne vor adânci cunoașterea despre modul în care Domnul a ales să se descopere lumii înainte de Cristos.

Versete parcurse

 • Isaia 8:1-2
 • Isaia 29:9-12, 18
 • Isaia 30:8-11
 • Isaia 34:16
 • Isaia 38:9
 • Ieremia 25:12-13
 • Ieremia 29:1-3
 • Ieremia 30:1-2
 • Ieremia 32:6-16, 25-27, 42-44
 • Ieremia 45:1-2
 • Ieremia 51:59-64

Descriere

În cartea Esterei găsim numeroase dovezi ale unei organizări minuțioase a celui mai mare imperiu din lume la vremea aceea. Pe lângă aceasta, vom parcurge și câteva versete din cărțile Iov, Psalmi, Proverbe și Eclesiastul.

Versete parcurse

 • Estera 2:21-23
 • Estera 3:1-15
 • Estera 4:6-8
 • Estera 6:1-2
 • Estera 8:8, 10
 • Estera 9:32
 • Estera 10:1-3
 • Iov 19:23
 • Psalmul 40:7
 • Psalmul 102:18
 • Psalmul 149:6-9
 • Proverbe 3:1-4
 • Proverbe 7:1-3
 • Proverbe 22:17-21
 • Eclesiastul 12:9-12
»