Ioan 8:31-32Atunci Isus a spus iudeilor care au crezut în el: Dacă stăruiți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat discipolii mei; și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.

Adevărul vă va face liberi

Website de resurse creștine

Dragul meu cititor,

Prin versetele și comentariile de mai jos, îmi doresc să-ți aduc mărturie despre minunata lucrare a Dumnezeului veșnic, care ne-a făcut cunoscută dragostea și mila sa prin cuvântul predicat prin evanghelie. Mă rog ca Domnul să-ți deschidă inima pentru a putea primi cuvintele sale dătătoare de viață.

Deoarece se spune: Astăzi, dacă veţi auzi vocea lui, nu vă împietriţi inimile ca în răzvrătire. (Evrei 3:15)

Dumnezeu te cheamă astăzi să-i asculți vocea, dar nu cu mintea, ci cu inima. Pe Dumnezeu nu-l poți descoperi prin cunoaștere, ci el ți se descoperă prin cuvântul său.

Și cum vor predica dacă nu sunt trimişi? Aşa cum este scris: Cât de frumoase sunt picioarele celor ce predică evanghelia păcii şi aduc veşti îmbucurătoare despre cele bune. (Romani 10:15)

Cuvântul tradus în română ca evanghelie provine din grecescul euaggelion, fiind găsit în Noul Testament sub această formă. Însuși cuvântul grecesc este compus din alte două cuvinte: eu, care înseamnă bine, și aggelia, însemnând veste. Prin alăturarea celor două sensuri, găsim interpretare cuvântului evanghelie: buna vestire (dexonline.ro).

Am realizat recent, sau, mai degrabă, mi s-a oferit realizarea, că omul poate urca trei trepte ale maturizării. Mulți rămân pe prima, puțini ajung pe-a doua, nici unul nu ajunge pe a treia, ci este purtat acolo, și vom vedea de ce la momentul potrivit; acum ne vom îndrepta atenția către prima.

Alegerea denumirii primei trepte îți poate părea puțin bizară și poate nu o consideri neapărat o maturizare, doar că în sinea ei reprezintă o etapă din viață prin care aproape toți trec, dar peste care puțini reușesc să treacă.