Iată, v-am spus dinainte. (Matei 24:25)

În ultimul capitol dedicat profețiilor, ne vom concentra pe capitolele 2 și 7 din cartea lui Daniel și pe 13 și 17 din cartea Revelației, acestea fiind unele dintre cele mai des folosite și puțin înțelese cărți profetice din Biblie. Cartea Revelației este unică și se evidențiază fără efort dintre cărțile Bibliei, fiind în totalitate o viziune pe care Ioan a primit-o de la Domnul Isus pe când era în insula Patmos. Este plină de simbolism și, pe lângă prezența Duhului Sfânt în omul mântuit, interpretarea ei necesită o cunoaștere solidă a mesajului biblic revelat de către Dumnezeu prin cuvântul său. Lipsa acestei cunoașteri, împreună cu starea pierdută în care se află majoritatea celor care îndrăznesc fără nici o urmă de frică de Dumnezeu să-i interpreteze profețiile, au făcut să avem în acest moment o multitudine de erezii și interpretări ignorante, care, din păcate, nu au făcut decât să sporească necredința oamenilor.

Aceste cărți nu sunt descoperite încă în totalitate sfinților Domnului și cel mai probabil nici nu vor fi până când nu va veni timpul sfârșitului (Daniel 12:8-9Și am auzit, dar nu am înţeles; atunci am spus: Domnul meu, care va fi sfârşitul acestora? Iar el a spus: Du-te pe calea ta, Daniele, căci cuvintele sunt închise şi sigilate până la timpul sfârşitului.). Îți spun sincer că sunt multe lucruri descrise în aceste cărți pe care nu le înțeleg și îți garantez că nici alții nu-ți pot oferi o interpretare completă și absolută, doar că acești alții, pe lângă îngâmfarea și încăpățânarea caracteristică, au funcții și poziții lumești care îi forțează să emită teorii despre profețiile acestor cărți pentru a părea spirituali. Eu nu trebuie să demonstrez nimănui nimic, ci îmi doresc ca prin ceea ce îți descopăr să-ți zgudui temeliile șubrede pe care ai fost învățat să-ți construiești realitatea, de dragul sufletului tău captiv în cușca minții tale și în necredința inimii tale.

Tot ce putem face în acest moment este să ne uităm la aceeași dâră lăsată de către aceste profeții în lume, iar după cum vei vedea, dâra este atât de pronunțată, încât nu poate fi văzută din cauza dimensiunii sale impresionante, iar oamenii stau fix în mijlocul ei și nu o pot cuprinde cu vederea.

Împărăția și cei zece regi

În cartea lui Daniel din Vechiul Testament și în cartea Revelației lui Ioan din Noul Testament, avem descrisă o împărăție cum nu a mai fost vreodată pe acest pământ, o împărăție caracterizată prin brutalitate și opresiune, fiind asemănată unei fiare care devorează și asuprește tot pământul. Împreună cu această împărăție, sunt prezentați zece regi care îi vor da regelui acestei împărății puterea pe care ei o au asupra împărățiilor proprii. Să ne uităm puțin peste unele dintre versetele relevante.

Picioarele lui din fier, laba piciorului parte din fier şi parte din lut. (Daniel 2:33)

Acest verset face parte din interpretarea visului pe care împăratul Nabucodonosor l-a avut. Acesta a văzut o statuie înfricoșătoare cu cap de aur, brațe și piept de argint, pântece și coapse de aramă, pulpele de fier și picioarele și degetele de fier amestecat cu lut. Daniel îi interpretează visul și îi descoperă împăratului că el este capul de aur, materialele din care era făcută statuia reprezentând imperiile care îi vor urma: argintul a fost Media-Persia, arama Grecia și fierul Roma. Observă, te rog, că Roma este reprezentată prin cele două pulpe de fier, fiind cele două etape de expansiune fulminantă ale Romei Antice: Republica și Imperiul.

Și după cum ai văzut picioarele şi degetele de la picioare, o parte din lutul olarului şi o parte din fier, împărăţia va fi împărţită; dar va fi încă în ea ceva din tăria fierului, întrucât ai văzut fierul amestecat cu lut noroios. (Daniel 2:41)

Acest imperiu a fost la rândul lui diluat cu lutul în cele două picioare: Imperiul Roman de Răsărit și Apus. Vei găsi în cărțile de istorie o interpretare greșită a faptului că acest imperiu a căzut. Ca foarte multe lucruri din această lume, istoria a fost și ea manipulată pentru a ascunde urmele imperiului care conduce și în ziua de astăzi sub forma papalității romane și a patriarhiei constantinopolitane: uriașa catedrală a Mântuirii Neamului care se construiește fix lângă Palatul Parlamentului, vine ca o demonstrație a „separării“ între biserică și stat în țara noastră. Roma a deținut controlul fățiș asupra Europei de Vest până în vremurile Reformei Protestante, după care a trecut în spate prin formarea Ordinului Iezuiților (Societatea lui Isus). Dacă te îndoiești de acest lucru, gândește-te puțin la cine încorona regii, atât pe cei din vest, cât și pe cei din est. Cine pune coroana pe capul cuiva, are în primul rând coroana pe capul său (autoritatea) pentru a o putea pune pe al altuia. Reintrarea pe scena publică a acestui imperiu monstruos se va face după cum vom vedea mai jos.

După aceasta am văzut în viziunile nopţii şi, iată, o a patra fiară, înspăimântătoare şi vânjoasă şi peste măsură de tare; şi avea dinţi mari de fier; mânca şi rupea în bucăţi şi călca rămăşiţa în picioare; şi era diferită de toate fiarele care au fost înaintea ei; şi avea zece coarne. (...) Cea de-a patra fiară va fi a patra împărăţie pe pământ, care va fi diferită de toate împărăţiile şi va mânca întregul pământ şi îl va călca şi îl va sparge în bucăţi. Și cele zece coarne din această împărăţie sunt zece împăraţi care se vor ridica; (...) (Daniel 7:7, 23-24)

De data aceasta Daniel primește el însuși o profeție, venită sub forma unui vis tulburător. El vede patru fiare care reprezintă atât patru regi, cât și patru regate conduse de către acești regi. În subcapitolul de față ne vom concentra asupra regatului, nu asupra regelui acestui regat. Această a patra împărăție este cunoscută în cercurile de conspiraționiști ca Noua Ordine Mondială. Foarte interesantă este mențiunea că celorlalte trei fiare li s-a luat domnia, dar li s-a prelungit viața (Daniel 7:12Cât despre restul fiarelor, li s-a luat domnia; totuşi vieţile lor au fost prelungite pentru un anotimp şi un timp.). Într-adevăr, Babilonul (Irak), Media-Persia (Iran) și Grecia încă rămân în lume, doar că nu mai au nici măcar o frântură din puterea pe care o aveau odată. Te rog să observi principalele caracteristici ale celui de-al patrulea imperiu: puternic, înfricoșător, asupritor, diferit, global, compus din zece regate. Aceeași temă a fiarei cu zece coarne o găsim și în cartea Revelației.

ȘI am stat în picioare pe nisipul mării şi am văzut o fiară ridicându-se din mare, având şapte capete şi zece coarne, şi pe coarnele ei zece coroane şi pe capetele ei numele blasfemiei. (Revelația 13:1)
Şi m-a purtat în duh într-o pustie; şi am văzut o femeie aşezată pe o fiară colorată stacojiu, plină de nume ale blasfemiei, având şapte capete şi zece coarne (...) Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi care până acum nu au primit împărăţie; dar primesc putere, ca împăraţi, o oră cu fiara. Aceştia au o singură voinţă şi vor da puterea şi tăria lor fiarei. (Revelația 17:3, 12-13)

Într-un mod extrem de tulburător, cele zece regate sunt în acest moment în plină formare și pentru a ilustra acest lucru, mă voi folosi de harta de mai jos.

Cele zece regate

Harta lumii cu teritoriile uniunilor supranaționale colorate (Imagine modificată. Sursa: Permaculture Marin)

Uniunile Nord-Americană, Asiatică Centrală și Pacifică încă nu există fizic, dar sunt pe punctul de a se forma. Cele două țări hașurate fac parte atât din Uniunea Eurasiatică, cât și din viitoarea Uniune Asiatică Centrală, ceea ce demonstrează că granițele încă nu sunt definitivate și sunt în plin proces de formare. Pe lângă acestea, există o multitudine de alte tratate de cooperare, în special economice, care pot duce cu ușurință la o uniune într-un organism supra-național; ca exemplu putem lua Uniunea Europeană, care a început printr-un simplu tratat care avea legătură cu crearea unei piețe comune pentru cărbuni și oțel în 1951, continuând să ia amploare prin Uniunea Economică Europeană în 1958 și ajungând ceea ce este în ziua de astăzi.

Deci, în acest moment suntem martori la crearea celor zece regate, fiecare cu câte un viitor rege, fiecare rege urmând să cedeze puterea fiarei. Și dacă te întrebi ce formă va lua această fiară, ei bine, bazele ei au fost puse imediat după Al Doilea Război Mondial și poartă numele de Organizația Națiunilor Unite, organismul supra-național cu 193 de state membre (incluzând aproape toate statele lumii), Vaticanul fiind singura țară cu statut de observator permanent. Interesant, nu?

Fiara

Emblema Organizației Națiunilor Unite (Sursa: Wikimedia Commons)

Anticristul: regele peste fiară

Am vorbit despre împărăția globală și despre cele zece regate, dar totuși cine va conduce toate acestea? Încă din timpuri străvechi este prezis un conducător care se va ridica pe sine însuși deasupra lui Dumnezeu și se va război cu sfinții Domnului. Acesta este numit cornul mic (Daniel 7:8Am privit cu atenţie coarnele şi, iată, a ieşit printre ele un alt corn mic, (...)), Asirianul (Mica 5:5Și acest bărbat va fi pacea, când Asirianul va veni în ţara noastră; (...)), omul păcatului și fiul pieirii (2 Tesaloniceni 2:3(...) şi să fie revelat omul păcatului, fiul pieirii,), Cel Rău (2 Tesaloniceni 2:8Și atunci va fi revelat cel nelegiuit, (...)), fiara (Revelația 13:4(...) şi s-au închinat fiarei, spunând: Cine este asemănător fiarei? (...)), dar lumea îl cunoaște mai degrabă după un singur nume: anticristul (1 Ioan 2:18Copilaşilor, este timpul de pe urmă şi aşa cum aţi auzit că are să vină anticrist (...)).

Având în vedere că regatele sunt încă în formare, regele nu a fost descoperit, deci nu putem spune cu siguranță că un anumit personaj de pe scena politică din prezent îndeplinește trăsăturile atribuite în Biblie acestuia. Dar acest lucru nu înseamnă că nu există o dâră lăsată în lume de către spiritul lui. Haide mai întâi să vedem unele dintre trăsăturile pe care le va avea acest rege:

 • va blasfemia pe Dumnezeu (Daniel 7:25Și el va vorbi cuvinte mari împotriva celui Preaînalt (...), Revelația 13:6Şi şi-a deschis gura în blasfemie împotriva lui Dumnezeu, pentru a blasfemia numele lui şi tabernacolul lui şi pe cei ce locuiesc în cer.);
 • va fi diferit față de ceilalți zece regi (Daniel 7:24(...) şi un altul se va ridica după ei; şi va fi diferit de primii (...));
 • va schimba timpurile și legile (Daniel 7:25(...) şi va gândi să schimbe timpurile şi legile (...));
 • va lupta împotriva sfinților Domnului și îi va învinge (Daniel 7:21Am privit şi acelaşi corn a făcut război cu sfinţii şi i-a învins;, Revelația 13:7Şi i-a fost dat să facă război cu sfinţii şi să îi învingă; (...));
 • prin pace va distruge pe mulți (Daniel 8:25(...) şi prin pace va nimici pe mulţi (...));
 • va avea stăpânire peste toată planeta, iar toți oamenii (cu excepția sfinților) îl vor venera (Revelația 13:7-8(...) şi i-a fost dată putere peste toate rasele şi limbile şi naţiunile. Şi i se vor închina toţi cei ce locuiesc pe pământ, cei ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieţii Mielului înjunghiat de la întemeierea lumii.)

Isus Cristos îi mustra la un moment dat pe evreii necredincioși spunând următoarele:

Am venit în numele Tatălui meu şi nu mă primiţi; dacă va veni altul în propriul lui nume, îl veţi primi. (Ioan 5:43)

Această caracteristică a celui ce va veni în propriul nume este accentuată și în următorul verset:

Care se opune şi se înalţă pe sine însuşi peste tot ce este numit Dumnezeu sau lucru ce este demn de închinare; aşa că el, ca Dumnezeu, şade în templul lui Dumnezeu, arătându-se pe sine însuşi că este Dumnezeu. (2 Tesaloniceni 2:4)

Haide să facem o mică paranteză și să vorbim despre cel de-al treilea Templu despre care îți spuneam cu un capitol în urmă. Singurul moment din trecut în care profețiile din Matei 24 și 2 Tesaloniceni 2 despre Templu se puteau împlini, a fost scurta perioadă până la distrugerea celui de-al doilea Templu în anul 70 d.Cr, iar aceste profeții nu au fost împlinite până atunci, fiind asociate cu altele pentru care nici măcar dâra lumească despre care vorbim în aceste capitole nu exista la acel moment. Acest al treilea Templu este esențial, deoarece atunci când anticristul va intra în Ierusalim, va avea nevoie de un templu în care să se arate pe sine însuși ca fiind Dumnezeu și a da impresia că împlinește niște profeții deja împlinite de către Cristos.

Bun, acum că am lămurit chestiunea Templului, haide să mergem mai departe cu discernerea acestui spirit al anticristului. Pe lângă evidenta mențiune a apostolului Ioan că oricine neagă pe Tatăl și pe Fiul este anticrist (1 Ioan 2:22(...) Acela este anticrist, care neagă pe Tatăl şi pe Fiul.), există totuși o persoană distinctă care se va întrupa, reprezentând imaginea unei lumi în rebeliune față de Dumnezeu. Acesta este regele (fiara) despre care îți spuneam mai sus că va fi în fruntea regatului (fiarei) care va domina tot pământul.

În caz că îți închipuiai că lucrurile nu pot deveni mai complicate de atât, cu părere de rău mă simt nevoit să te introduc în lumea simbolisticii. Este necesar să înțelegi sumar și acest aspect pentru a putea continua cu argumentarea, deoarece până la sfârșitul acestui capitol vom folosi profețiile biblice pentru a pătrunde întunericul și misterul esoterismului, dând pe față o parte considerabilă a amăgirii acestei lumi.

Dar ca să nu ai impresia că este ceva copleșitor, o să-ți supun atenției o analogie care sper că îți va spori discernământul în subiectul în cauză. Vreau să fii atent la următorul lucru. Cu siguranță ai observat că animalele au o tendință hilară de a urina pe tot ce le înconjoară. Cele mai comune exemple ale acestui comportament sunt câinii și pisicile, care având un simț al mirosului extrem de dezvoltat, se folosesc de această metodă pur olfactivă pentru a-și marca teritoriului. Mergând mai departe, cred că ai observat în anumite persoane o tendință în a-și lăsa lucrurile înșirate peste tot, a-și întinde mâinile sau picioarele pe lucrurile din jur, a-și scoate telefonul (sau alte obiecte, precum cheile) pentru a-l pune pe masă când ajung undeva, etc; bineînțeles că aici nu mă refer la un om leneș, nesimțit sau care așteaptă un telefon important. Aceste comportamente sunt în esență feluri de marcare a teritoriului întâlnite la oameni. Găștile de cartier se folosesc de graffitiuri pentru a-și delimita teritoriile. Instinctiv simțim nevoia să ne marcăm într-un fel sau altul teritoriul. Fiind ființe care ne axăm în principal pe simțul vizual (Matei 6:22Lumina trupului este ochiul; (...)), putem concluziona că unul din obiectivele principale ale simbolisticii este marcarea teritoriului.

Un alt motiv pentru care noi ca oameni folosim simboluri se datorează faptului că suntem înzestrați cu conștientizarea lumii înconjurătoare. Dacă pentru un animal nu înseamnă nimic un semn de circulație, nouă ne poate indica o trecere de pietoni, deși știm foarte bine că oamenii nu au un cap perfect rotund suspendat în aer și mâinile și picioarele rotunjite la capete, o curbă sau o atenționare de pericole. Pentru a discerne aceste semne, a trebuit să fim, să-i spunem așa, inițiați în ale șofatului. Dacă pentru un pieton un triunghi cu susul în jos atârnat pe stâlp nu înseamnă nimic, pentru un șofer este vital să știe că trebuie să acorde prioritate, iar cel care merge pe drumul cu prioritate are speranța (ar fi o lume frumoasă dacă aș putea spune siguranța) că celălalt știe că trebuie să-i cedeze trecerea. Tot așa, dacă îi arăți unui copil semnul de atenționare pentru animale, probabil că îți va răspunde „Vaca, mami (sau cerbul, după caz)!“ Deci, un simbol poate comunica o serie întreagă de idei, iar pentru a percepe însemnătatea lui, omul trebuie să fie inițiat în filozofia care se află în spatele acestuia.

Sper că am fost destul de clar în sărăcăcioasa mea descriere a complexității simbolisticii, dar cam acestea sunt ideile de bază: marcarea teritoriului și comunicarea unui mesaj. În continuare o să-ți prezint un simbol care poartă numele de Wedjat, fiind mai degrabă cunoscut de către majoritatea ca ochiul lui Horus sau ochiul atotvăzător:

Simbolul Wedjat, ochiul lui Horus (Sursa: SOFIATOPIA.ORG)

Ca orice lucru din această lume, odată cu trecerea timpului, simbolurile suferă și ele anumite modificări de ordin estetic, dar esența comunicată rămâne aceeași, deși aceasta se poate pierde, sau este intenționat făcută pierdută, în tumultul istoriei umane. Astfel se face că, în zilele noastre, avem reprezentarea acestui simbol egiptean transpus în forma lui modernă pe bancnota de un dolar.

Sigiliul Statelor Unite ale Americii de pe bancnota de un dolar

Sunt conștient că acest simbol mai are o interpretare, fiind numit și Ochiul Providenței (ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu), doar că această interpretare este cea exoterică, folosită pentru mase. Pe parcursul istoriei, un aforism atemporal a definit pertinent societatea ca întreg: „Ignoranța este binecuvântare!“ Din cauza preponderenței acestei atitudini, înțelesurile exoterice au dominat în conștiința colectivă a maselor, cele esoterice fiind rezervate celor inițiați în misterele lumii. Să nu crezi nici măcar pentru un moment că eu pot vedea aceste lucruri pentru că sunt inițiat. Nicidecum, singurul lucru în care aș fi fost inițiat, în afara lui Cristos, ar fi fost flăcările iadului. Iată alte trei locuri curioase în care apare acest simbol:

 • Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului

Simbolul Wedjat deasupra Declarației drepturilor omului (Sursa: Wikimedia Commons)

 • O carte despre Cabala

Simbolul Wedjat pe o carte despre cabala (Sursa: Amazon)

 • În cartea Singur ortodoxia, de Arsenie Papacioc

Simbolul Wedjat pe crucea de călugărie a lui Arsenie Papacioc

Sau ce-ar fi să ne uităm pe coperțile unor cărți science-fiction vechi din colecția tatălui meu pe care le-am găsit în timp ce cotrobăiam prin lucrurile care strâng praf pe la țară:

Un colaj de patru cărți sf vechi care conțin pe copertă simbolul Wedjat (Anul cărților, de la stânga la dreapta, de sus în jos: 1987, 1981, 1994, 1995)

Și cea mai fățișă dintre ele:

Cartea sf veche 467 cu simbolul Wedjat pe copertă (Anul cărții: 1991)

Ce zici de un deodorant găsit de mine într-un supermarket din România?

Deodorant Beast cu simbolul Wedjat pe recipient

Crezi că toate aceste lucruri sunt o înșiruire de coincidențe? Ai început să-ți dai seama câtuși de puțin ce încerc să-ți transmit? Nici măcar nu îți poți închipui cât de prevalent este acest simbol în societatea noastră și la fel ca un pieton care nu ia aminte la restul semnelor de circulație, tot așa și tu ai trecut cu vederea miile de forme pe care le poate lua acesta și ți-ai văzut doar de zebra ta. Stai liniștit, toți am făcut, și majoritatea încă fac, acest lucru, dar eu te rog să lași la o parte acele prejudecăți despre care vorbeam la începutul cărții și să îndrăznești: deschide-ți ochii.

Vai de păstorul idolatru, ce părăseşte turma! Sabia va fi pe braţul lui şi pe ochiul lui drept; braţul lui va fi uscat deplin şi ochiul lui drept va fi deplin întunecat. (Zaharia 11:17)

Versetul este plasat în contextul profeției despre cei 30 de arginți pentru care a fost vândut Cristos, iar păstorul idol (idol shepherd în versiunea King James) este cel care va veni după Cristos pentru a amăgi lumea. Acest verset conferă o greutate uriașă expresiei „În țara orbilor, chiorul este rege.“ Ai în față una dintre dârele lăsate în lume de către falsul mesia, cel care va cufunda pământul în nelegiuirea sa și va aduce asupra oamenilor un blestem teribil.

Odată realizată deprogramarea, acest simbol va deveni atât de evident încât la un moment dat îl vei ignora în cunoștință de cauză pentru că deja te vei fi convins singur de prevalența lui în societatea modernă și nu ți se va mai părea ceva ieșit din comun faptul că este folosit de toți oamenii cu influență în activitățile lor, intenționat sau întâmplător, conștient sau în ignoranță, fie ei scriitori, cântăreți, pictori, actori, lideri religioși, politicieni, persoane publice sau chiar companii, cel mai probabil foarte mulți dintre ei la rândul lor fiind sub amăgirea explicației exoterice a acestuia.

Mai îngăduie-mi, te rog, încă un mic exemplu al urmei acestui spirit în lume.

Şi fiara pe care am văzut-o era asemănătoare unui leopard şi picioarele sale erau ca ale unui urs şi gura sa ca gura unui leu; şi dragonul i-a dat puterea sa şi tronul său şi mare autoritate. (Revelația 13:2)

Blazonul lui Charles, prinț de Wales

Blazonul prințului Charles, cu trăsăturile din Revelația 13:2 evidențiate (Imagine modificată. Sursa: Wikimedia Commons)

Straniu, nu-i așa?

Numărul fiarei

Şi face pe toţi, deopotrivă mici şi mari şi bogaţi şi săraci şi liberi şi sclavi, să primească un semn pe mâna lor dreaptă, sau pe frunţile lor; ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât cel ce avea semnul, sau numele fiarei, sau numărul numelui său. Aici este înţelepciunea. Cel ce are înţelegere să numere numărul fiarei; fiindcă este numărul unui om; şi numărul lui este: Şase sute şaizeci şi şase. (Revelația 13:16-18)

Te rog să-ți scoți buletinul și să te uiți la acel număr care domnește deasupra numelui tău. Acela ești tu, un număr, numele îți este îngăduit pentru a menține aparența că ești orice altceva decât un număr. Ești un număr din 13 cifre și nimic mai mult. Numerele nu au părinți, copii, rude, prieteni, sentimente, rațiune, numerele nu iubesc, numerele nu gândesc, nu au suflet, sunt moarte, numerele sunt sclavele voinței celui care le adună, le scade, le desface, le împrăștie și le șterge. Dacă ai înțeles ce vreau să spun aici, vei fi înțeles ce înseamnă numărul fiarei.

Numărul fiarei nu înseamnă un card care scris invers se citește „drac“, nici un microcip care poate fi scos cu vârful unui ac. Numărul fiarei este disoluția sufletului și înecarea lui în cea mai violentă și turbată ură împotriva lui Dumnezeu care s-a manifestat vreodată pe acest pământ. Numărul fiarei este ura supremă față de Dumnezeu, de creație, de adevăr, ordine și dreptate și de tot ce este plăcut înaintea Domnului. Este întruchiparea rebeliunii împotriva lui Isus Cristos, iar oamenii care îl vor primi, vor renunța la liberul arbitru pentru a se supune unui conducător diabolic și unui sistem care va face comunismul să pară moral și just.

La fel ca și în cazul celor două simboluri de mai sus asociate spiritului anticrist, avem și aici de-a face cu precursori simbolici ai adevăratului număr al fiarei, cu rolul de a îndoctrina planeta și a face trecerea ușor, dar sigur, spre implementarea finală. Am început subcapitolul descriindu-ți unul dintre ei: numărul asociat unei persoane, în cazul țării noastre purtând denumirea de CNP. Haide să vedem încă unul.

Mai mult ca sigur te-ai întâlnit până acum cu numerele asociate produselor cumpărate. Mă refer aici la faimosul cod de bare care marchează toate produsele destinate pieței de consum. Având forma definită de către standardul EAN-13, aceste coduri de bare sunt folosite la nivel internațional pentru a înlesni comerțul și ca numitor comun pentru bazele de date cu produse ale diferiților participanți în piață. Pentru a-ți arăta de ce standardul EAN-13 reprezintă un precursor al semnului fiarei, va trebui să fiu puțin tehnic.

Probabil că ai auzit de sistemul binar care stă la baza oricărui dispozitiv electronic existent pe piață în acest moment. La fel cum noi vorbim română, așa și mașinile vorbesc 0 și 1. Tot ceea ce vezi în acest moment pe ecran reprezintă o înșiruire de 0 și 1 pentru dispozitivul tău, fie el telefon, tabletă, laptop sau PC. Știu că este dificil să cuprinzi cu mintea acest lucru, fiind greu chiar și pentru o persoană mai tehnică. Liniile verticale din codul produsului reprezintă 1, iar spațiile goale 0. Unde sunt mai multe linii consecutive (mai mulți de 1), se va forma o linie îngroșată, iar unde vezi un spațiu mai pronunțat, acolo se află mai mulți de 0. Sistemul folosește 7 biți pentru a reprezenta o singură cifră, adică o combinație de șapte de 0 și 1 (ex: 1000010 reprezintă cifra 3). Când cineva scanează un cod de bare la casa de marcat, laserul transcrie numărul pe care tu îl vezi într-o înșiruire de foarte mulți 0 și 1 pentru a-i spune programului folosit de casă ce produs cumperi, acesta urmând să-i returneze casierului numele și costul articolului.

Poate că te întrebi ce relevanță are tot acest lucru pentru semnul fiarei. Ei bine, felul în care este gândit acest standard face ca trei de șase să apară în codul de bare și ca să înțelegi acest lucru, trebuia să-ți explic ce reprezintă barele acelea. Standardul EAN-13 este împărțit în felul următor:

Un cod de bare cu trăsăturile principale evidențiate (Imagine modificată. Cod de bare generat cu: Free barcode generator)

Numărul de la început nu este reprezentat niciodată. În cadrul sistemului există trei reprezentări ale cifrei șase, două dintre ele fiind pentru grupa din stânga, iar una pentru cea din dreapta.

Reprezentarea lui șase în standardul EAN-13 (Imagine modificată. Cod de bare generat cu: Free barcode generator)

Practic, numărul șase este reprezentat de 101 precedat sau urmat de patru de 0 sau de negația secvenței din dreapta (010 urmat de patru de 1). Astfel ajungem să avem separatoarele ca reprezentând cifra șase, fără zerourile aferente.

Cod de bare format doar din cifra șase, cu evidențierea reprezentării acestei cifre (Imagine modificată. Cod de bare generat cu: Free barcode generator)

Separatorul central a fost încadrat de două zerouri pentru a-l distanța de cele două grupe de câte șase cifre, fiind în esență tot un șase. Deci, avem un număr pentru oameni (CNP) și un număr pentru produsele pe care le cumpără majoritatea oamenilor (EAN-13):

Ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât cel ce avea semnul, sau numele fiarei, sau numărul numelui său. (...) şi numărul lui este: Şase sute şaizeci şi şase. (Revelația 13:17-18)

Destul de evident? Să-ți mai arăt un lucru.

Ai auzit cumva de băutura energizantă Monster? Sigla produsului reprezintă teoretic urmele de gheare lăsate de un monstru. Dacă ar fi să ne luăm după înțelesul exoteric, aparent ar avea sens, dar ceea ce se transmite prin înțelesul esoteric este mult mai sinistru. A șasea literă a alfabetului evreiesc se numește Vav, fiind reprezentată în forma ei modernă în felul următor:

Vav, a șasea literă din alfabetul evreiesc (Sursa: Ancient Hebrew Research Center)

Dacă ne uităm mai atent la sigla băuturii energizante, vom vedea o asemănare izbitoare cu această literă:

Logoul băuturii energizante Monster cu trei litere vav în componența lui (Creație proprie. Cutia Monster: Amazon; Litera Vav: Hebrew for Christians)

În caz că nu ai observat, cartea 467 prezentată în subcapitolul precedent, pe lângă ochiul de reptilă afișat pe copertă, batjocorea profeția biblică, făcând aluzie la numărul fiarei ca fiind „The number of the BEST!“, în engleză fiară scriindu-se beast. Toate aceste lucruri pregătesc lumea pentru implantarea adevăratului semn al fiarei în frunte sau în mâna dreaptă, iar dorințe ca cele ale companiei Google de a implanta un cip în creier pentru conectarea la internet și articole care promovează ideea de implanturi cerebrale care pot realiza felurite funcții uimitoare nu fac decât să condiționeze omenirea că acesta îi este viitorul: implanturi în trup, printre care se va afla însuși semnul fiarei.

Curva Babilonului

ȘI a venit unul dintre cei şapte îngeri care aveau cele şapte potire şi a vorbit cu mine, spunându-mi: Vino aici; îţi voi arăta judecata curvei cea mare ce şade pe multe ape; cu care au curvit împăraţii pământului şi s-au îmbătat din vinul curviei ei locuitorii pământului. (Revelația 17:1-2)

În acest ultim subcapitol, haide să ne îndreptăm puțin atenția asupra sistemului religios lumesc care a izvorât din Babilon și care în prezent este reprezentat de o entitate ascunsă în plin văzul lumii și despre care Ioan a afirmat la momentul când a văzut-o: m-am minunat cu mare admirație (Revelația 17:6). Cuvântul admirație este folosit cu o conotație negativă în acest verset, deoarece Ioan tocmai văzuse această curvă ca fiind îmbătată cu sângele sfinților și martirilor Domnului. În cele ce urmează, îți voi arăta cum descrie Biblia pe această femeie spurcată și cărei entități lumești i se potrivește cel mai bine descrierea.

Şi femeia era îmbrăcată în purpură şi în stacojiu (...) (Revelația 17:4)

STACOJÍU = Adj. De culoare roșie-aprins (ca a stacojului sau ca a racului fiert).“ (Sursa: dexonline)

Straiele preoțimii catolice

Cardinali îmbrăcați în roșu în fața altarului principal al papilor din Bazilica Sfântul Petru din Vatican (Sursa: The Catholic Telegraph)

Episcopi îmbrăcați în purpuriu și cardinali îmbrăcați în roșu în fața altarului principal al papilor din Bazilica Sfântul Petru din Vatican (Sursa: Mozzarella Mamma)

Straiele preoțimii catolice (Sursa: Wikipedia)

(...) şi împodobită cu aur şi pietre preţioase şi perle (...) (Revelația 17:4)

Tiarele papale

Tiară papală alcătuită din argint, pietre prețioase și perle (Sursa: Wikimedia Commons)

Relicve aparținând papei Ioan al XXIII-lea (Sursa: Wikimedia Commons)

Tiara papei Benedict al XVI-lea (Sursa: Wikimedia Commons)

(...) având în mâna ei un pahar de aur plin de urâciuni şi de murdăria curviei sale; (Revelația 17:4)

Femeia cu paharul în mână

Monedă de o sută de lire din 1960, având o femeie cu un pocal în mână pe una din fețe (Sursa: catawiki. Text: CITA DEL VATICANO FIDES)

Medalie comemorativă a papei Leo al XII-lea, având aceeași femeie cu pocalul în mână pe una din fețe (Sursa: Holy Roman Empire Rules Today. Text: SEDET SUPER UNIVERSUM)

Medalie comemorativă a papei Clement al VIII-lea, având femeia cu pocalul în mână pe una din fețe (Sursa: Bible Light. Text: UNUS DEUS UNA FIDES)

Medalie comemorativă a papei Pius al XI-lea, cu reprezentarea pocalului pentru împărtășanie pe una din fețe (Sursa: Bible Light. Text: PACE CHRISTI ITALIAE REDDITA)

Inscripția ultimei monede reprezintă Biserica Catolică (femeia) și paharul spurcăciunii ei (pocalul pentru împărtășanie), care după cum probabil bine știi din cultul ortodox, conține vin în el (Revelația 17:2(...) şi s-au îmbătat din vinul curviei ei locuitorii pământului.). De asemenea, după cum poți vedea, titulatura de Pontifex Maximus îi este atribuită papei, fiind același titlu asumat de cezarii romani. Mai sunt două caracteristici pe care doresc să ți le arăt și prin care vreau să clarific un punct adus în vedere în cadrul primului subcapitol din capitolul curent.

Şi m-a purtat în duh într-o pustie; şi am văzut o femeie aşezată pe o fiară colorată stacojiu, plină de nume ale blasfemiei, având şapte capete şi zece coarne. (...) Cele şapte capete sunt şapte munţi pe care şade femeia. (...) Apele pe care le-ai văzut, unde şade curva, sunt popoare şi mulţimi şi naţiuni şi limbi. (...) Iar femeia pe care ai văzut-o, este acea cetate mare care domneşte peste împăraţii pământului. (Revelația 17:3, 9, 15, 18)

Îți spuneam mai sus că Vaticanul este singurul stat cu statut de observator permanent în cadrul Organizației Națiunilor Unite. Adevăratul motiv pentru acest statut ciudat și unic se datorează faptului că Biserica Catolică este femeia care stă așezată pe fiară!

 • șapte munți pe care șade femeia: Roma este cunoscută ca fiind Cetatea celor șapte coline;
 • Apele (...) unde şade curva, sunt popoare şi mulţimi şi naţiuni şi limbi: Roma controlează în continuare o mulțime de oameni prin cultul catolic;
 • femeia (...) este acea cetate mare care domneşte peste împăraţii pământului: la momentul rostirii profeției, Roma era acea cetate mare, care în zilele noastre încă domină prin instituțiile diabolice ale Bisericii Catolice, ca Ordinul Iezuit.

Dacă crezi că nu are cum să fie adevărat acest lucru, ține cont că papa Francisc, reprezentantul cultului catolic, a ținut anul trecut un discurs istoric în fața camerelor reunite ale Congresului SUA (o țară majoritar protestantă), fiind primul papă care a făcut acest lucru. Tot anul trecut, papa s-a adresat și Adunării Generale a Națiunilor Unite, organizație care împlinea la vremea respectivă 70 de ani. Prin intermediul Bisericii Catolice, Roma este în continuare cetatea care conduce peste împărații lumii.

Asemeni Ordinului Iezuit care lucrează în umbre, adevărata conducere a trecut în spatele cortinei pentru a-și duce nestingherită intriga la bun sfârșit. Este o strategie extrem de eficientă, căci astfel se poate ascunde în spatele aparentei lipse de autoritate asupra Romei, invocând micul stat Vatican (având denumirea oficială Statul Cetății Vaticanului) pentru a demonstra acest lucru, dar în același timp, prin agenții ei, este vârful mișcării ecumenice și interconfesionale din lume și în egală măsură a propagării agendei globaliste.

În acest fel Dumnezeu m-a scos de sub amăgirea Bisericii Ortodoxe, arătându-mi că Biserica Catolică era cea despre care se vorbea în cartea Revelației, despre care se știe că a ucis milioane de oameni prin inchizițiile ei brutale, a torturat o mulțime de amărâți care i-au picat în mâini, a subjugat regate, a cauzat războaie, cruzimea ei fiind neîntrecută nici măcar de barbarii care asaltau cândva porțile Romei. Imediat după, prin principiul biblic nicio minciună nu este din adevăr (1 Ioan 2:21Nu v-am scris pentru că nu cunoaşteţi adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi şi pentru că nicio minciună nu este din adevăr.), mi-a comparat riturile catolice cu cele ortodoxe, astfel fiindu-mi descoperite amăgirile numite taine (botezul sugarilor, spovedania, împărtășania, etc.) prin care credeam că îmi voi obține mântuirea și realizând că dacă această curvă făcea asemenea lucruri, atunci Biserica Ortodoxă, care face aceleași lucruri ca ea, nu poate fi adevărul.

Mi-a fost suficient să văd paharul în mâna curvei Babilonului și Dumnezeu mi-a deschis ochii să înțeleg că era vorba despre blasfemia deghizată în taina împărtășaniei. Slavă Domnului! Aceste cuvinte pe care le citești, dragul meu cititor, vin de la un fost ortodox care nu a pus NICIODATĂ la îndoială temelia de neclintit a adevărului pe care credeam că este așezată Biserica Ortodoxă. A fost suficient ca Dumnezeu să adie ușor cuvântul său în direcția mea și s-a prăbușit toată mascarada, iar acest lucru pentru că am CREZUT în el.

Concluzie la capitolele despre profeții

După toată această pleiadă de profeții, tot mai rămân o mulțime de lucruri de discutat și aprofundat. Nici nu am atins subiectul persecuției în creștere a creștinilor la nivel global (Matei 24:9Atunci vă vor preda ca să fiţi chinuiți şi vă vor ucide; şi veţi fi urâţi de toate naţiunile din cauza numelui meu.), nu am vorbit despre falsul profet care va face minuni în fața oamenilor (Revelația 13:13Şi face minuni mari, aşa încât coboară foc din cer pe pământ, înaintea oamenilor.) și va convinge lumea să facă un chip fiarei (Revelația 13:14(...) spunându-le celor care locuiesc pe pământ să-i facă un chip fiarei (...)), despre acest chip al fiarei (Revelația 13:15Şi i s-a dat să dea suflare chipului fiarei, încât chipul fiarei să şi vorbească şi să facă să fie ucişi toţi cei care nu se vor închina chipului fiarei.) sau despre foametea de auzire a cuvintelor Domnului (Amos 8:11Iată, vin zilele, spune Domnul DUMNEZEU, că voi trimite o foamete în ţară; nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci de auzire a cuvintelor DOMNULUI;). Aceste subiecte sunt atât de complexe încât aproape că mă simt vinovat de felul superficial în care le-am tratat. Sunt lucruri care au implicații majore asupra vieții tale și a celor dragi ție. După atâtea dovezi pe care ți le-am oferit, speranța și rugăciunea mea în fața Domnului rămâne ca el să-ți miște părțile interioare ale ființei tale și să-ți răscolească acele siguranțe și certitudini pe care credeai că nu ți le poate clinti nimeni din loc, așa cum a făcut și cu mine, ba chiar mai mult de-atât. Biblia este VIE (Ioan 6:63(...) cuvintele pe care vi le spun eu, sunt duh şi sunt viaţă.), este REALĂ și se va împlini până la ultima virgulă și ultimul punct. Toate aceste lucruri ți le-am oferit pentru a-ți arăta într-o mică măsură acest fapt.

Eu nu voi suferi nici o pierdere dacă tu nu vrei să crezi în fața acestei mărturii a Domnului adusă ție, căci până la urmă este scris:

(...) Dacă nu ascultă pe Moise şi pe profeţi, nu vor fi convinşi nici chiar dacă ar învia cineva dintre morţi. (Luca 16:31)

Într-adevăr, îmi vei adăuga la întristare, doar că:

Întristarea este mai bună decât râsul, pentru că prin întristarea înfăţişării inima este făcută mai bună. (Eclesiastul 7:3)

Așadar, fie că vrei să crezi, fie că nu, totul este asupra ta. Dar gândește-te doar puțintel: dacă Biblia este doar o colecție de basme și povești hiperbolizate și mistificate, nu ai nimic de pierdut, așa că te poți duce pe calea ta pentru a-ți vedea de viață așa cum consideri.

DAR! Și este un dar uriaș cât cerul și pământul, dacă Biblia este adevărată, atunci ești într-o mare încurcătură din care nu poți ieși singur, căci, în cazul în care ți-a scăpat din cauza avalanșei de informații, toate aceste profeții vorbesc despre un singur lucru: judecata absolută a lui Dumnezeu.

Înapoi Înainte