Ioan 8:31-32Atunci Isus a spus iudeilor care au crezut în el: Dacă stăruiți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat discipolii mei; și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.

Adevărul vă va face liberi

Website de resurse creștine

Descriere

Cărțile profeților Isaia și Ieremia ne oferă un detaliu bogat al interacțiunii dintre Dumnezeu și cei aleși pentru a rosti cuvintele sale. Vom citi versete care ne vor adânci cunoașterea despre modul în care Domnul a ales să se descopere lumii înainte de Cristos.

Versete parcurse

 • Isaia 8:1-2
 • Isaia 29:9-12, 18
 • Isaia 30:8-11
 • Isaia 34:16
 • Isaia 38:9
 • Ieremia 25:12-13
 • Ieremia 29:1-3
 • Ieremia 30:1-2
 • Ieremia 32:6-16, 25-27, 42-44
 • Ieremia 45:1-2
 • Ieremia 51:59-64

Descriere

În cartea Esterei găsim numeroase dovezi ale unei organizări minuțioase a celui mai mare imperiu din lume la vremea aceea. Pe lângă aceasta, vom parcurge și câteva versete din cărțile Iov, Psalmi, Proverbe și Eclesiastul.

Versete parcurse

 • Estera 2:21-23
 • Estera 3:1-15
 • Estera 4:6-8
 • Estera 6:1-2
 • Estera 8:8, 10
 • Estera 9:32
 • Estera 10:1-3
 • Iov 19:23
 • Psalmul 40:7
 • Psalmul 102:18
 • Psalmul 149:6-9
 • Proverbe 3:1-4
 • Proverbe 7:1-3
 • Proverbe 22:17-21
 • Eclesiastul 12:9-12

Descriere

Cărțile care descriu ieșirea din captivitate a Israelului ne oferă detalii prețioase despre modul de organizare al evreilor la vremea aceea, fiindu-ne descoperită o mare atenție la detalii, împreună cu o dorință sporită de a merge în legea Domnului.

Versete parcurse

 • 2 Cronici 36:22-23
 • Ezra 1:1-2
 • Ezra 3:2
 • Ezra 4:15
 • Ezra 6:1-3, 18
 • Ezra 8:33-34
 • Neemia 7:5-8
 • Neemia 8
 • Neemia 9:38
 • Neemia 10:1, 28-29
 • Neemia 12:46
 • Neemia 13:1-3

Descriere

Începem cu o clarificare și o mică recapitulare, după care ne avântăm prin cărțile Regilor și Cronicilor pe urmele cuvântului sfânt care a condus istoria Israelului.

Descriere

În această parte, pășim dincolo de lege (Tora) și începem să ne uităm în profeți (Neviim) pentru a vedea cum se desfășoară lucrurile după ce legea a fost dată și scrisă.

»